Innovaties / Agro-innovatiecentrum de Marke

Agro-innovatiecentrum de Marke


Onderzoeken, leren en innoveren: samen maken we de toekomst!

In 1991 startte De Marke als melkveeproefbedrijf op zandgrond. Het doel was destijds te onderzoeken of een commerciële melkveehouderij kon voldoen aan de strengste milieueisen wat betreft waterkwaliteit, ammoniakemissie, fosfaatoverschot, etc. Hiervoor werd een innovatief bedrijfssysteem ontwikkeld en na vijf jaar bleek het systeem stabiel. Daarna was het de taak om deze ervaringen te vertalen naar praktijkbedrijven met uiteenlopend grondsoorten en uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Na 30 jaar beschikt De Marke over een unieke, complete database en expertise op het gebied van kringlooplandbouw. Door privatisering van De Marke wil Coöperatie De Marke dit unieke kenniscentrum veiligstellen voor de toekomst en doorontwikkelen tot dé (inter)nationale innovatieplek en expertiselocatie voor kringlooplandbouw, natuurinclusieve en klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. Hierbij staan de vragen en ambities van boeren centraal.

Dankzij een bijdrage van de Achterhoekse Regiodeal kunnen we nieuwe onderzoeks- en demoprogramma’s ontwikkelen. Dit betreft de thema’s kringlooplandbouw, natuurinclusieve en klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. Dit sluit aan bij de aanwijzing van de Achterhoek als innovatieregio voor kringlooplandbouw door het ministerie van LNV.

De toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke is breder dan alleen onderzoek. Coöperatie De Marke gaat de banden met het onderwijs versterken. Studenten (mbo, hbo, wo) ontvangen onderwijs op Agro-innovatiecentrum De Marke; ze worden ingezet voor onderzoeken en experimenten en via De Marke verbonden met het agro-bedrijfsleven (inclusief boeren) om te helpen met hun kennis- en innovatievragen.

Agro-innovatiecentrum De Marke wordt door de uitbreiding van functies en activiteiten de bruisende plek voor bottom-up vernieuwing in de landbouw. Een innovatiebroedplaats waar boeren, MKB-ers, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten en inspireren.

Meer informatie en het laatste nieuws vindt u op onze website https://demarke.eu en de verschillende sociale media.

Heeft u vragen, ideeën of suggesties dan kunt u contact opnemen met

Jaap Gielen
Directeur Agro-Innovatiecentrum De Marke
Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo GLD
+31 (0)575 46 73 23​
info@demarke.eu

of

Rianne van Binsbergen
Onderzoeker/projectleider Agro-innovatiecentrum De Marke rianne.vanbinsbergen@demarke.eu
+31 (0)6 83701902

2560

Bekijk onze video!


Contactpersonen


Zwier van der Vegte

Projectleider Innovatiecentrum de Marke

zwier.vandervegte@demarke.eu

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire econonie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02