Innovaties / Biobased Kennis & Ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek

Biobased Kennis & Ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek


In de Achterhoek komt jaarlijks een grote hoeveelheid biomassa vrij in de vorm van reststromen en agrarische productie. In de regio is nog maar een bescheiden aantal bedrijven actief dat werkt aan hoogwaardiger toepassingen van deze biomassa. In dit project gaat de stichting Biomassa samen met Novum Blue en Saxion Hogescholen na of deze vorm van bedrijvigheid in de Achterhoek kan worden gestimuleerd door het opzetten van een gestructureerde vorm van ondersteuning.

Zowel landelijk als internationaal zijn er steeds meer bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van hoogwaardige biobased producten uit reststromen. Een deel hiervan gebruikt niet agrarische reststromen zoals bermgras, gft-afval of bietenloof als grondstof. Andere ontwikkelen een nieuwe verwaarding voor bestaande agrarische reststromen.  Voor veel betrokkenen in de keten is de verwaarding van biomassa reststromen interessant. De huidige afvoer en verwerking  brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Het project bestaat uit een verkenning, gericht op relevante partijen, om

  1. het draagvlak in beeld te krijgen voor het oprichten van een Biobased Kennis & ontwikkelplatform Innovatieregio Achterhoek (BKIA)
  2. na te gaan wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van deze biobased bedrijvigheid
  3. een concept te ontwikkelen voor de inrichting en exploitatie van een dergelijk centrum, inclusief de financiële opzet.

Meer informatie: https://stichtingbiomassa.nl/projecten/verkenning-biobased-kennis-en-ontwikkelplatform-achterhoek/

www.stichtingbiomassa.nl/stichting-biomassa/
Coördinator Stichting Biomassa & Stages:
Dr. Hayo C.J. Canter Cremers
06-23246963
info@stichtingbiomassa.nl

Contactpersonen


Hayo Canter Cremers

Projectleider Kunstmestvrije Achterhoek

h.cantercremers@chello.nl

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02