Innovaties / Boerderij van de Toekomst Oost-Nederland

Boerderij van de Toekomst Oost-Nederland


Boerderij van de Toekomst past in bedrijfsverband innovaties toe die in de pioniersfase zitten. Naar voorbeeld van de provincie Flevoland en zuidoostelijk zandgebied hebben een aantal regionale organisaties de wens geuit om ook een ontwerpproces in de Achterhoek en Twente te organiseren. Dit als mogelijk rendabele oplossingsrichting voor de toekomst, inspelend op de lokale omstandigheden en kenmerken en passend in een regionale gebiedsaanpak.
Doel van het ontwerpproces is perspectief bieden voor landbouw die zich geconfronteerd ziet met maatschappelijke opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, water, bodem, natuur en biodiversiteit. Door samen met boeren een diversiteit aan haalbare systeemontwerpen van agrarische bedrijven te maken, kunnen zij bijdragen aan de gebiedsdoelen ​met innovatieve toepassingen en technieken.

Gebiedsgerichte Fieldlabs
Het streven is om te komen tot een netwerk van “gebiedsgerichte fieldlabs”. Dit zijn door het ministerie van LNV geïnitieerde praktijkomgevingen, waarin verschillende partijen samenwerken aan technologische en sociale innovaties voor het boerenerf en de daarmee verbonden ketens. Innovaties worden in een praktijkomgeving getest en er is dialoog en begrip voor elkaars standpunten, gericht op een transitie naar toekomstbestendige landbouw.

Inmiddels zijn afspraken voor een aantal sessies van het ontwerptraject gemaakt. In samenwerking met De Landbouwers en 8RHK ambassadeurs zijn diverse agrarische ondernemers gevonden die graag meedoen aan dit ontwerptraject. Zij vertegenwoordigen grondgebonden veehouderij, niet-grondgebonden veehouderij en akkerbouw, met de focus op melkveehouderij. De uitkomsten van de Boerderij van de Toekomst worden onder andere benut in de uitwerking van het Fieldlab Achterhoek.
Lees meer over Boerderij van Toekomst

Contactpersonen


Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02