Innovaties / Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap

Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap


In het pilotproject Circulair en Toekomstbestendig Ondernemerschap van SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en de HAN gaan 3 Achterhoekse bedrijvenparken collectief aan de slag met circulair ondernemen. Het proefproject dient als voorbeeld voor de hele provincie Gelderland.
 
Kiezen voor techniek
Een circulaire economie biedt enorme kansen voor een leefbare en toekomstbestendige Achterhoek“, zegt Arthur Jansen, voorzitter van SIKA en lid van de Achterhoek Board. “We willen als regio aantrekkelijk zijn. Dat betekent: goede bereikbaarheid, interessant werk, voldoende woningen en prima voorzieningen.”
SIKA zet daarbij in op mobiliteit, duurzaamheid, techniek en onderwijs. Zo worden jongeren gestimuleerd om te kiezen voor techniek. Een mooi voorbeeld is het initiatief van de Industriekringen om leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs 3D-printers te laten maken.
De gezamenlijke koers is uitgestippeld in de visie 2030. Een krachtig bedrijfsleven met voldoende groeimogelijkheden is daarbij van levensbelang, zo stelt Arthur Jansen. “Dan blijven de voorzieningen op peil. Alle schakels tellen hierbij mee, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Energietransitie en circulair ondernemen
Ook duurzaamheid en energietransitie krijgen alle aandacht. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), een initiatief van SIKA, trekt de kar. “Al meer dan 500 bedrijven hebben zich aangesloten. Het project neemt ondernemers bij de hand en zorgt dat ze toekomstbestendig worden, met direct financieel voordeel.
Dat laatste geldt zeker ook voor het pilotproject van SIKA en de HAN met steun van de provincie Gelderland en Achterhoekse gemeenten. Circulair ondernemen staat daarbij centraal. De Achterhoekse bedrijvenparken De Laarberg in Groenlo, Wijnbergen in Doetinchem en Lichtenhorst in Borculo zijn er collectief mee aan de slag gegaan. Het proefproject dient als voorbeeld voor de hele provincie. “Daar lopen we dus mee voorop“, aldus Jansen.
Het is de bedoeling dat bedrijven hun productieprocessen zo inrichten dat ze extra waarde creëren om in de toekomst voor te blijven met de onderneming zonder dat het ten koste gaat van de omgeving.

Verder moet de intensievere samenwerking leiden tot het realiseren van hogere ambities niet alleen op het gebied van financiële waarden maar ook menselijke, intellectuele, sociaal-relationele, materiële en natuurlijke waarden.

997

Contactpersonen


Rinus Smet

Projectleider Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap

secretaris@industriekringenachterhoek.nl

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire econonie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02