Innovaties / Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021

Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021


Het verder uitwerken van de aanpak om als Achterhoek mobiliteitsdata op te leveren voor service providers over geplande en actuele werkzaamheden in de Achterhoek. Een organisatievorm waarbinnen wegbeheerders in de Achterhoek met elkaar deze werkprocessen vormgeven, evalueren en bijstellen. Conform de opgave die provincie Gelderland hiervoor van het Ministerie I&W heeft ontvangen. De focus van deze tweede fase ( juli 2021 t/m juni 2022) ligt op het vormgeven van de centrale samenwerking van de wegbeheerders en het verder oppakken van de Data Top 15.

Meer informatie

890

Contactpersonen


Robert Holtkuile

Projectleider Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021

r.holtkuile@doetinchem.nl

Daniƫl van der Donk

Programmaregisseur Mobiliteit & Bereikbaarheid

d.vanderdonk@8RHK.nl
Tel. 06 14 63 13 00