Innovaties / Grensland College

Grensland College


Studenten – “doeners die denken” – kunnen deelnemen aan diverse Associate degree opleidingen van het Grensland College. Voor tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen in de Achterhoek, voor verder leren of bijscholen naast een baan.

Grensoverschrijdende opleidingen
De opleidingen sluiten optimaal aan bij de economische structuur in de Achterhoek. Ze bevorderen de economische en sociale ontwikkelingen in onze grensregio. Zo kunnen we aantrekkelijk blijven voor talent en goed gekwalificeerd personeel.

Sterke samenwerking
Het Grensland College is een initiatief van het Graafschap College, dat samen met de HAN University of Applied Sciences en Saxion Hogeschool Associate degree opleidingen aanbiedt. Ondersteund vanuit de Regio Deal Achterhoek 2019-2022.  Grensland College staat voor verbinden zonder grenzen. Met denken en doen vanuit de Triple Helix gedachte. Leren en werken krijgt continu impulsen door een intensieve, meerjarig krachtenbundeling tussen alle overheden, het onderwijs en werkgevers uit de grensregio Achterhoek en Kreis Borken. Onder het mom: ‘Samenwerken brengt je praktisch verder.’

Studenten en werkgevers vinden meer informatie op: www.grenslandcollege.nl

Waar kun je terecht?
Bel, WhatsApp of mail met het Grensland College. We proberen je vragen direct te beantwoorden. Of we brengen je in contact met iemand van het Graafschap College, HAN University of Applied Sciences of Saxion Hogeschool. Waar kunnen we je mee helpen?
06 10 44 93 91
088 32 42 184
info@grenslandcollege.nl

Bekijk onze video!


Contactpersonen


Alexander van der Graaff

Lid Achterhoek Raad, D66 Aalten

a.vandergraaff@grenslandcollege.nl

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Marianne te Linde

Programmamedewerker thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt