Innovaties / Groene leerkenniswerkplaats (GLKWP)

Groene leerkenniswerkplaats (GLKWP)


In de Kenniswerkplaats Achterhoek werken bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden aan:

 • vernieuwen van huidige en ontwikkelen van nieuwe opleidingen
 • leren in/met de praktijk door studenten
 • uitvoeren van (innovatie)projecten met inzet van studenten, docenten, onderzoekers en (externe) experts – multidisciplinair en multilevel waarbij iedereen lerend is
 • professionaliseren van docenten
 • scholen van werkenden gedurende hun loopbaan
 • realiseren flexibele leerwerkomgevingen
 • organiseren van kenniscarrousels, studiedagen, workshops, masterclasses, ‘Samen Leren Ondernemen(SLO)’-trajecten en andere leeromgevingen waar de nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om in een steeds veranderende en internationale context te werken.

De Kenniswerkplaats Achterhoek faciliteert ook een nieuwe en duurzame manier van regionaal samenwerken tussen het bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek en overheden. We willen af van de ad hoc samenwerking en realiseren een regionale (leven lang) leer- & kennisstrategie voor de groene sectoren. Daar horen nieuwe rollen en ook werkwijzen bij. De partners gaan de arbeidsmarkt- en innovatieve kennisbehoefte realiseren in een continue cyclus van gezamenlijk agenderen, organiseren, uitvoeren en optimaliseren. We ontwikkelen een regionale meerjarige ‘Leerkennis AktieAgenda’ met praktijkleertrajecten en uit te voeren (kennis)innovatieprojecten.

1307

In de Kenniswerkplaats Achterhoek werken we samen met:

groene kenniskolom:

 • college (trekker)
 • Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool
 • Wageningen UR

niet-groene kenniskolom: o.a.

 • ROC Graafschap College
 • Saxion, HAN
 • Universiteit Twente

– Partners– o.a.

 • Regio Achterhoek
 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek
 • Knowledge Transfer Centre De Marke
 • De Innovatie Coöperatie -vooruitboeren in de Achterhoek
 • NLGreenlabel
 • Kunstmestvrij Achterhoek
 • maar ook burgers en bestaande/te ontwikkelen Internationale partnernetwerken

Contactpersonen


Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02