Innovaties / KLASSE! in de Achterhoek

KLASSE! in de Achterhoek


Sinds 2016 bestaat in de Achterhoek het Taalhuis Achterhoek, een samenwerking tussen het Graafschap College en de bibliotheken in de Achterhoek. Vanuit het Taalhuis worden laaggeletterden ondersteund. Het huidige aanbod bestaat uit formele en non-formele educatieve trajecten. De taalhuizen worden op dit moment voornamelijk gevuld met NT2’ers (anderstaligen). De wens bestaat om meer NT1’ers (Nederlandstaligen) te bereiken en de stap te laten zetten naar cursusaanbod. De werving van deze doelgroep blijkt in de praktijk lastig. Er is subsidie aangevraagd om een wervingsstrategie op te zetten voor laaggeletterde NT1’ers. Voor deze werving wordt gebruik gemaakt van de methodiek KLASSE!.

In de Achterhoek zijn naar schatting zo’n 16.500 mensen laaggeletterd. Dit zijn niet allemaal mensen die hele grote problemen ervaren, soms kunnen ze op voldoende niveau lezen en schrijven, maar blijken de rekenvaardigheden achter te blijven of zijn ze digitaal onvoldoende vaardig. Daardoor kunnen ze minder goed meedoen in de samenleving of nieuwe stappen zetten in hun leven. Het project staat niet op zichzelf. De aanpak wordt geïmplementeerd in de Achterhoekse structuur en sluit aan bij bestaande initiatieven en ideeën.

Herkenbaarheid is de basis van KLASSE!
KLASSE! richt zich specifiek op de groep Nederlandstalige laaggeletterden. KLASSE! brengt het profiel van deze deelnemer minutieus in beeld en inventariseert de leervraag; daarop worden mensen geactiveerd. De (leer)vraag is het uitgangspunt en deze past bij de levensfase en bij de achtergronden van de deelnemers. Om de kans op succes – inschrijving voor cursus – te optimaliseren, willen we een potentiële cursist zo direct mogelijk aanspreken met een passende benadering (communicatief en methodisch). Hierop passen we de werving aan.
Om dit te bereiken, beschrijven we de profielen in KLASSE! als mensen van vlees en bloed, met een eigen verhaal. De communicatie gaat van aanbodgericht naar vraaggericht: de deelnemer met zijn vraag, staat centraal.
De materialen van KLASSE! zijn te vinden op www.ikwildatleren.nl en gratis te gebruiken.

CINOP
Het project in de Achterhoek wordt gemonitord door CINOP (www.cinop.nl). In het onderzoek wordt gekeken naar de succesfactoren van werving en doorleiding. De onderzoeksresultaten kunnen als leidraad gelden voor de regionale aanpak laaggeletterdheid in de Achterhoek.

Landelijke ontwikkelingen
Op dit moment wordt de methodiek KLASSE! in veel regio’s uitgeprobeerd. We hopen door middel van een centrale aansturing, o.a. door CINOP, de geleerde lessen en ervaringen te kunnen bundelen. De Achterhoek is een van de regio’s waar de ontwikkelstappen in kaart worden gebracht. Deze stappen zullen de onderleggers worden van nieuw beleid, om het bereik en de werving van NT1’ers te realiseren.

1118

Contactpersonen


Rik van Wijk

Projectleider KLasse! in de Achterhoek

r.vanwijk@graafschapcollege.nl

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Marianne te Linde

Programmamedewerker thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt