Innovaties / Leergang Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap (2e tranche)

Leergang Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap (2e tranche)


Het project draagt bij aan het behouden/creëren van innovatieve duurzame ondernemingen, vitale binnensteden en (nieuwe) werkgelegenheid door:
– te investeren in kennisontwikkeling en sociale innovatie bij (retail-) ondernemers en/of hun medewerkers;
– (retail-) ondernemers en/of hun medewerkers te stimuleren en voor te bereiden op Leven Lang Ontwikkelen.

Sleutelwoorden zijn naast de eigen verbeterde strategie voor toekomstbestendigheid:

  • Meer professioneel handelen (meten is weten)
  • Meer innovatie, mee met de tijd, invloed van technologie zowel t.b.v. een klantgerichte benadering als t.b.v. een beter management van de winkel;
  • Meer ondernemerschap; niet meer wachten aan de toonbank maar actief de markt op;
  • Meer samenwerking in de straat, winkelcentrum, dorp/stad, regio om kwaliteit te bevorderen, samen acties te voeren en belevingswaarde te creëren;
  • Inzetten op toenemende gastvrijheid, service en beleving in de winkel;
  • Strategie om daadwerkelijke keuzes voor het bedrijf en een focus op doelgroepen en daarvoor meerwaarde te creëren.
500

Contactpersonen


Ati Beunk

Projectcoördinator thematafel De Gezondste Regio en Smart werken & Innovatie

a.beunk@8rhk.nl
Tel. 06 28 52 28 67

Tzveta Hristova

Projectleider Leergang Toekomstgericht Retailmangement en Leiderschap

Tzveta.Hristova@han.nl