Innovaties / Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen


We ontwikkelen een doorlopende leerlijn binnen het mbo van niveau 1 t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor zowel het dagonderwijs als volwassenenonderwijs (om-, her-, bijscholing en zij-instroom). Het programma is modulair opgebouwd en het bedrijfsleven participeert actief bij de inhoud, vorm en uitvoering van het onderwijs. Zo sluit dit aan bij de wensen van zowel de ondernemers als leerlingen/studenten. Zie ook https://www.grenslandcollege.nl/

Contactpersonen


Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Marianne te Linde

Programmamedewerker thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt