Innovaties / Living Lab Zuiverende Kas

Living Lab Zuiverende Kas


Een uniek concept en een unieke samenwerking. Regionale partijen slaan de handen ineen om een lokale waterzuivering te bouwen. Het begon enkele jaren geleden. ‘Onze school moet groen en duurzaam zijn, wat kunnen we nog meer dan het inzetten van een helofytenfilter?’ aldus René Vijn van Zone.college op een bijeenkomst bij Waterschap Rijn en IJssel. Na een brainstorm is het idee geboren, een zuiverende kas. (Tropische) planten inzetten om water te zuiveren tot herbruikbaar water. Water voor toiletspoeling en water en meststoffen voor het groen. Daarmee wordt al het water dus lokaal gezuiverd en zelfs nog een deel vanuit de buurt.

Het idee is uitgewerkt door Nijhuis Industries en zone.college in nauwe samenwerking met Gemeente Doetinchem, Buha, Waterschap Rijn en IJssel en Binx. Het ontwerp is klaar, de prefabricage is begonnen, de leidingen liggen in de grond en de kas staat. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het bouwen van een voorzuivering, de zuiverende kas en een nazuivering. Daarmee realiseren we een uniek leerboek en onderzoeksfaciliteit. Een mini zuivering door docenten en scholieren van zone.college gerund en in lessen ingezet voor dag- en deeltijdopleiding. Een living lab waar innovaties met betrekking tot lokale waterzuivering getest kunnen worden en alle stappen nauwlettend gevolgd kunnen worden, zelfs online.

Doelen

 • Een decentrale waterzuivering opzetten in een bebouwde omgeving met een visuele aantrekkelijkheid
 • Hergebruik van water en nutrienten, volledig circulair
 • Gefaseerd van loosbaar water naar hergebruik
  • voor sierteelt, groenteteelt en
  • hergebruik spoelwater toiletten
 • Wetgeving- facts and figures verzamelen mbt kringlooplandbouw
 • Studenten inspireren met de mogelijkheden van circulaire economie
 • Opleiden van operators (dagopleidingen en deeltijd)
 • Inspireren tot nieuwe decentrale waterzuiveringstechnieken, implementeren en testen

Contactpersonen


René Vijn

Projectleider Zuiverende Kas

rvijn@zone.college

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02