Innovaties / Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030

Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030


Winkelstraten hebben het moeilijk, er is steeds meer leegstand. Repareren van de leegstand op de gebruikelijke manier lukt vaak niet meer. Een transformatie, waarbij delen van de winkelstraat echt worden omgevormd, is nodig. Een winkelstraat die het erg moeilijk heeft is de Oudestraat in Neede. Het rapport ‘Van reparatie naar transformatie’ uit 2017 heeft dit duidelijk bevestigd. Op dit moment staat ca. 33% van de winkels in de Oudestraat leeg, dit lijkt binnen enkele jaren op te lopen naar 50%. Structurele leegstand is het gevolg. Voor zowel de straat als het vastgoed moet een nieuwe functie worden gezocht.

Missie
Voor de Oudestraat in Neede is daarom een pilot voor transformatie gestart, met als missie: Een realistische toekomstschets voor een aantrekkelijke, leefbare en vitale Oudestraat en omgeving, waarbij de toenemende leegstand in de Oudestraat wordt tegengegaan en de huidige vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen om hun panden opnieuw in te zetten. Dit is allemaal te lezen in het rapport ‘Pilot Oudestraat Neede’ van februari 2019.

 needseondernemers.nl

1000

Contactpersonen


Wouter Verdaasdonk

Projectleider PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030

w.verdaasdonk@gemeenteberkelland.nl

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02