Innovaties / Skills Academy Steck

Skills Academy Steck


De Achterhoek innovatiever en duurzamer maken door studenten, ondernemers en medewerkers te laten ontmoeten, onderwijzen en ondernemen.

Studenten: behoud van talent voor de Achterhoek. Door studenten te betrekken bij innovaties en verduurzaming openen we hun ogen voor een snel veranderende wereld en de bijdrage die studenten daarin kunnen hebben. Door ze bloot te stellen aan het Achterhoekse MKB en de start-ups en scale-ups in De Steck tonen we studenten dat een bijdrage leveren aan de transities ook dicht bij huis mogelijk is.

Ondernemers: zichtbaarheid en slaagkans van start-ups en innovatief MKB vergroten. Door ondernemers een professionele werkplek te geven en op te nemen in een broedplaats waarbinnen het gemakkelijk is om hun netwerk van klanten, leveranciers, financiers en toekomstige medewerkers op te bouwen.

Medewerkers: faciliteren van een leven lang ontwikkelen. Door medewerkers te betrekken bij innovaties en verduurzaming in een ondernemende omgeving inspireren en activeren we ze om zichzelf te ontwikkelen. We bieden zowel kennis aan waarmee de medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen, als aanknopingspunten om innovaties mee te nemen naar de organisatie van hun werkgever

 

Stichting Skills Academy Achterhoek-Liemers

Contactpersonen


Ati Beunk

Projectcoƶrdinator thematafel De Gezondste Regio en Smart werken & Innovatie

a.beunk@8rhk.nl
Tel. 06 28 52 28 67

Henk Janssen

Projectleider Skills Academy De Steck

janssenduurzaam@live.nl