Innovaties / Sleutel tot een energieneutrale woning

Sleutel tot een energieneutrale woning


Met inzet van de Regio Deal start een verduurzamingsproject voor woningeigenaren én ondernemers om op aan te haken. Particulieren in de Achterhoek krijgen de kans om hun woning met een mooi aanbod te verduurzamen. De bijvangst is stimulering van de lokale economie, doordat aannemers, installateurs en leveranciers uit de Achterhoek aan het werk worden gezet.

Pilot met verduurzaming van 30 woningen

Samen met de Achterhoekse gemeenten, Hogeschool Arnhem-Nijmegen én de regionale bedrijven als co-financiers start Agem met een pilot van 30 woningen. De verbonden driehoek van verduurzamingsmaatregelen, energiebespaargarantie én financiering volgt uit één consortium van Achterhoekse partijen.

Erik Kouters van Agem: “Het is een breed omvattende samenwerking. De gemeenten helpen ons in het vinden van geïnteresseerde particulieren en zorgen voor het aanhaken van de lokale aannemers, installateurs en leveranciers. De HAN-studenten vanuit de minor Circulaire economie onderzoeken best practices, analyseren beschikbare data van verduurzamingsmaatregelen en helpen bij het opzetten en verder uitwerken van business cases. De lokale uitvoerende bedrijven verleiden we om deel te nemen. Namelijk in een consortium waarin we een innovatieve propositie voor particuliere huizenbezitters uitwerken.”

Meer informatie of aanhaken als ondernemer

Met de regionale samenwerking ontstaat een aanbod waarmee de verduurzaming van particuliere huiseigenaren een forse stap verder komt. Tijdens roadshows voor uitvoerende partijen brengt Agem haar ideeën naar buiten. Hou de uitnodiging daarvoor in de gaten. Of neem contact op met projectleider Eric Kouters van Agem via 06 – 30 227 685 of via eric.kouters@stratek.nl

1920