Innovaties / Stimuleren energietransitie agrarisch Achterhoek

Stimuleren energietransitie agrarisch Achterhoek


De Achterhoek telt ongeveer 1.900 agrarische dierhouderijen (81% rundvee, 16% varken, 2% pluimvee, 1 % overig) en circa 300 akkerbouwbedrijven. Door experts van de WUR is in samenwerking met diverse partijen in het kader van de PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie veel expertise en materiaal ontwikkeld. Hiermee kunnen individuele agrarische ondernemers goed ondersteund worden bij het energieneutraal maken van hun bedrijf, omdat een en ander precies is toegesneden op hun eigen praktijk – en belevingswereld.

Daarnaast zijn in het kader van deze PPS ook nieuwe concepten en verdienmodellen voor agrariërs ontwikkeld. Deze kunnen enerzijds zorgen voor het sterk verlagen van de energierekening. Anderzijds kan toepassing ervan bijdragen aan het verdubbelen van de opwekking van hernieuwbare energie met op agrarische daken geplaatste zonnepanelen (zon op dak) in de Achterhoek. Daarbij worden extra net-investeringen in bijvoorbeeld de omvang van de aansluiting of verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur vermeden. Ondanks de aanzienlijke vergroting van de productie van hernieuwbare energie, neemt de Achterhoekse
netcongestie-problematiek door toepassing van deze concepten eerder af dan verder toe. Een snelle verspreiding van de kennis en expertise uit de PPS onder de Achterhoekse agrarische ondernemers biedt daarmee veel voordelen, ook voor het realiseren van de RES-doelstellingen.

Lees meer

Contactpersonen


Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02