Innovaties / Uitbouwen open innovatiesysteem – crossovers

Uitbouwen open innovatiesysteem – crossovers


In de Achterhoek is een systeem van samenwerkingsvormen ontstaan rondom innovatie en productontwikkeling. Deze open innovatiebenadering is in de technische industrie tot bloei gekomen en sluit goed aan bij de Achterhoekse maakindustrie. De uitbouw hiervan is ten volle nodig voor een schone en gezonde regio, maar ook voor een leefbare en bereikbare regio.
De samenwerking die open innovatie kenmerkt, zorgt voor versnelling. We willen dit systeem van open innovatie dan ook uitbouwen over meerdere sectoren in de Achterhoek; met name circulaire economie & energietransitie en gezondheid/ zorg, maar ook wonen (verduurzaming van woningen, transformatie van vastgoed) en mobiliteit (nieuwe vervoersconcepten, elektrificatie).

940

Contactpersonen


René Buiting

Programmaregisseur Wonen & Vastgoed

r.buiting@8rhk.nl
Tel. 06 39 83 92 64

Ati Beunk

Projectcoördinator thematafel De Gezondste Regio en Smart werken & Innovatie

a.beunk@8rhk.nl
Tel. 06 28 52 28 67