Innovaties / WATEA – Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek

WATEA – Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek


Het project Toekomstgerichte Erven Achterhoek loopt met een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal. Het richt zich op het verkrijgen van vitale, toekomstgerichte erven en een kansrijk buitengebied in de Achterhoek. Veel eigenaren van erven kampen met nieuwe regelgevingen en vragen over de toekomstbestendigheid van hun erf. Zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf. Of het beëindigen van het bedrijf alle met financiële- en emotionele gevolgen van dien. Het project helpt agrariërs vanuit verschillende behoeften: agrariërs die willen doorontwikkelen, om willen schakelen, stoppen, of anders. Stichting Ruimtevitaal – voorheen stichting Asbesttrein – voert het project uit.

Omvangrijk traject met perspectief voor veel eigenaren van erven

Door advies- en begeleidingsgesprekken met een financiële tegemoetkoming in de vorm van adviesvouchers, wordt ingezet op perspectief bij de eigenaren. Via een keukentafelgesprek wordt eerst breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s). Zodat zicht komt op de belangrijkste items voor ondersteuning. In dit omvangrijke traject zijn inmiddels ruim 300 keukentafelgesprekken gevoerd. De adviseur geeft op basis van het gesprek advies over het vervolg, en indien nodig schakelt hij/zij een specialist in. De specialist pakt vervolgens het stokje over om samen met de eigenaar te werken aan mogelijke oplossingen. Naar inschatting start 35% van de erfeigenaren een vervolgtraject met deze specialist als erfbegeleider. In het hele proces zit voortvarendheid – van advies naar begeleiding, zonder onnodige wachttijden.

Start in vier gemeenten

Het project gaat drie jaar lopen in vier gemeenten: Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Stichting Ruimtevitaal zoekt sterk de samenwerking op met de deelnemende gemeenten én met partijen met specifieke kennis en kunde over de problematiek. Nevendoel is het leggen en versterken van verbindingen. Namelijk tussen organisaties en partijen die actief zijn in het buitengebied en op het erf van de bewoners. Om te komen tot een goed ‘ecosysteem’ op de erven in de toekomst.
Andere gemeenten in de Achterhoek worden geïnformeerd en benaderd voor een vervolg na de start van dit traject.

Meer informatie over WATEA

Bezoekadres
Pastoor Vernooijstraat 16
7071 BR Ulft
Telefoon 0315 – 711355
Email info@watea.nl

Contactpersonen


Henk la Roi

Projectleider Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek

henk.laroi@ruimtevitaal.nl

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02

Koen Nieuwenhuis

Contactpersoon Werken aan Toekomstgerichte Erven

koen.nieuwenhuis@ruimtevitaal.nl
Tel. 06-30684816