Provincie en Achterhoek samen de boer op voor aanpak krimp

Heel wat ondernemers en bewoners nemen zelf initiatieven om in te spelen op de krimp in de Achterhoek. Provincie Gelderland en de Achterhoek willen deze initiatieven gebruiken als input voor een nieuwe samenwerkingsagenda (of transitieatlas) die samen met Achterhoek2020-partners wordt opgesteld. Waar zit energie en urgentie? Tijdens een bestuurlijk treffen op 3 april is afgesproken dat provincie, regiogemeenten en Achterhoek2020-partners om dit uit te vinden samen ‘de boer op gaan’. Zo kunnen zij met eigen ogen zien op welke wijze inwoners de krimp opvangen en hoe deze initiatieven gesteund en verder gebracht kunnen worden.

Na de zomer vindt een eerste proefbijeenkomst plaats  in Winterswijk. Onderwerp is ‘vitaliteit van het centrum’.