Provincie verandert inzet breedband buitengebied

De provincie Gelderland stopt met de financiering van de aanleg van breedband in het buitengebied van de Achterhoek. Commerciële telecombedrijven tonen zelf voldoende initiatief in de aanleg van snel internet. De gemeenten gaan in regionaal verband verder om de belangstelling om te zetten in concrete projecten. De provincie blijft zich richten op voorlichting over de rol van internet in relatie tot leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Tien Achterhoekse gemeenten en de provincie tekenden eind 2014 een intentieovereenkomst om snel internet aan te leggen in het buitengebied. Internet wordt steeds belangrijker voor onderwijs, zorg en vermaak en is essentieel voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van de Achterhoek. De markt nam daar geen initiatieven. Dat is de afgelopen tijd veranderd. De activiteiten van provincie en gemeenten leidden weliswaar niet direct tot aanleg, maar hebben de markt wel in beweging gebracht. Ook de lage rente, oplevende economie en toenemende concurrentie hebben daarbij geholpen.

“De markt voor breedband is voldoende in beweging. Dan moeten we er geen belastinggeld in steken. We blijven voorlichting geven over de bijdrage van snel internet in het buitengebied aan de leefbaarheid en economische ontwikkelingen”, zegt verantwoordelijk Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

De provincie blijft betrokken bij het dossier. Ze denkt mee met de gemeenten en steunt initiatieven van bewoners bij de vraagbundeling. Het doel blijft immers om breedband in het hele buitengebied van Gelderland te realiseren, dus ook in de Achterhoek. Het gereserveerde budget blijft dan ook staan.

Van plannen naar aanleg

Het is nu zaak dat de gemeenten de contacten en geluiden uit de markt ombuigen in concrete aanleg. Actieve dorps- en belangenorganisaties hebben marktpartijen benaderd, maar het is aan de gemeenten om concrete afspraken te maken over het aanleggen van voorzieningen. De gemeenten doen dat in regionaal verband.

Regionaal verantwoordelijk wethouder van Bronckhorst, Paul Seesing: “Het is een belangrijke ontwikkeling. Het geeft weer nieuwe kansen om het hele buitengebied, zowel wit én grijs gebied, zonder staatssteun-gedoe van snel internet te voorzien. We gaan in gesprek met commerciële partijen die in de aanleg geïnteresseerd zijn. We willen nu snel door.”

Inspanningen hebben effect

Winterswijk is waarschijnlijk de eerste Achterhoekse gemeente waar een marktpartij, in dit geval CIF, aan de slag gaat. Wethouder Gert-Jan te Gronde is positief over de plannen. “Ik ben blij dat we nu richting aanleg gaan. Het heeft lang geduurd, maar de inzet van bewoners, provincie en gemeenten heeft uiteindelijk wel effect!“.