Raadsleden aan zet bij regionale dossiers!

Regio Achterhoek wil de acht Achterhoekse raden sterker in positie brengen bij de kaderstelling en besluitvorming over regionale onderwerpen. Op woensdag 22 april kwamen ruim 70 gemeenteraadsleden en zo’n 30 andere belangstellenden samen om hierover te spreken. Tevens werd gesproken over een regionaal afsprakenkader voor detailhandel  en basismobiliteit.

“Rijk en provincie hebben de Achterhoek scherp op het netvlies dankzij onze lobbyinspanningen; de bal ligt op de stip. Op enkele heel belangrijke onderwerpen zullen we nu één gezicht naar buiten moeten tonen. Want regionaal denken en dito besluitvorming leiden tot een sterke regio met goede voorzieningen, aantrekkelijk voor bedrijven en bezoekers. De vraag is echter: hoe brengen we de raden op een goede manier in positie om mee te denken en te beslissen over regionale vraagstukken?”, aldus regiovoorzitter Niels Joosten. Peilingen over de manier waarop raden het beste betrokken kunnen worden (met gekleurde kaarten, zie foto), gaven aan dat raadsleden hierover zeer verschillend denken. “De komende maanden gaat een delegatie van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek op bezoek bij alle gemeenteraden om hierover door te praten. We hebben nu alvast een indruk van uw voorkeuren en verschillen”, zei Joosten. Rik Swieringa (directeur RA) gaf aan dat in 2015 de raden op verschillende manieren zullen worden betrokken bij regionale dossiers, om te ervaren wat bevalt en wat niet.

Deelsessies
Vervolgens werden twee regionale dossiers met de aanwezigen gedeeld en besproken. In de deelsessies Basismobiliteit en Detailhandel kregen de aanwezigen informatie en konden ze volop vragen stellen.
Regionale afspraken over de detailhandel zijn noodzakelijk om de kernen in de Achterhoek levendig te houden en gapende leegstand in de winkelcentra te voorkomen. Het voorgestelde afsprakenkader vindt u in de (bovenstaande) presentatie.
Ook staat de Achterhoek voor de verplichting om een regionaal vervoerssysteem op te zetten dat per 1 januari 2017 operationeel moet zijn. Het resultaat van deze deelsessie wordt nu uitgewerkt

In beide sessies bleek dat raadsleden zeer verschillende opvattingen hebben.
De inbreng van de avond wordt vertaald in de voorstellen die de komende tijd ter besluitvorming terugkomen in de raden.Stemronde raadsledenbijeenkomst 22 april 2015