Planning en Control

2023

Voor 2023 is de financiële cyclus gestart. De stukken die beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2022

Voor 2022 is de financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die al beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2021

Voor 2021 is de gehele financiële cyclus doorlopen.

  • In de programmabegroting 2021-2024 zijn de beleidsvoorstellen met begroting voor 2021 opgenomen.
  • De Bestuursrapportage januari – april 2021 geeft een momentopname van de verwachte inkomsten en uitgaven én de voortgang van de afgesproken plannen/projecten gedurende het boekjaar.
  • De Bestuursrapportage januari – augustus 2021 geeft een momentopname van de verwachte inkomsten en uitgaven én de voortgang van de afgesproken plannen/projecten gedurende het boekjaar.
  • Met de Jaarstukken 2021 is de financiële cyclus voor 2021 afgesloten. Het betreft een inhoudelijke en financiële verantwoording over het gehele jaar.