Planning en Control

2023

Voor 2023 is de gehele financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2022

Voor 2022 is de gehele financiële cyclus doorlopen. De stukken kunt u hieronder raadplegen.

  • In de programmabegroting 2022-2025 zijn de beleidsvoorstellen met begroting voor 2022 opgenomen. voor 2021 opgenomen.
  • De Bestuursrapportage januari – augustus 2022 geeft een momentopname van de verwachte inkomsten en uitgaven én de voortgang van de afgesproken plannen/projecten gedurende het boekjaar.
  • Met de Jaarstukken 2022 is de financiële cyclus voor 2022 afgesloten. Het betreft een inhoudelijke en financiële verantwoording over het gehele jaar.