Planning en Control

2024

Voor 2024 is de gehele financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2023

Voor 2023 is de gehele financiële cyclus volledig doorlopen. De stukken die beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

  • In de programmabegroting 2023-2026 zijn de beleidsvoorstellen met begroting voor 2023 opgenomen.
  • De Bestuursrapportage januari – augustus 2023 geeft een momentopname van de verwachte inkomsten en uitgaven én de voortgang van de afgesproken plannen/projecten gedurende het boekjaar.
  • Met de Jaarstukken 2023 is de financiële cyclus voor 2023 afgesloten. Het betreft een inhoudelijke en financiële verantwoording over het gehele jaar.