Resultaten 4e inwonerpanel Achterhoek Spreekt bekend: op naar de Gezondste Regio!

De sociale relaties in de Achterhoek zijn zeer sterk. Mensen hebben goed contact met elkaar en hebben mensen die hen steunen. Ook heeft men het gevoel erbij te horen en is men zich goed bewust van de eigen mogelijkheden. Het grote merendeel van de mensen voelt zich gezond en fit en geeft aan zich makkelijk te kunnen bewegen. Inwoners boven de 74 voelen zich wat minder vaak lichamelijk gezond. Ook de ervaren mentale gezondheid is voor het merendeel van de inwoners in orde. In totaal hebben 3.136 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Dit geeft een betrouwbaar beeld.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De enquête heeft relevante inzichten opgeleverd over de ervaren gezondheid van mensen en het sport- en beweeggedrag. De komende periode gaan we verder kijken naar verschillen in de ervaren gezondheid gerelateerd aan het sport- en beweeggedrag en andere achtergrondkenmerken. Denk hierbij aan eventuele verschillen tussen mensen die veel sporten en mensen die niet aan sport doen. Ook worden de programma’s op basis van deze uitkomsten verder geëvalueerd en gaan we kijken hoe we een gezonde leefstijl van mensen in de Achterhoek kunnen bevorderen.

Al bijna 5000 leden, word ook panellid!
Graag horen wij de mening van inwoners over onderwerpen die spelen in de Achterhoek. Lid worden kan altijd en is gratis. Als u lid bent, vragen wij u circa twee keer per jaar mee te doen aan een (online/ schriftelijk) onderzoek. Dat kost circa 10 minuten van uw tijd. Eerdere onderwerpen die aan bod kwamen: De Toekomst van de Achterhoek, Mobiliteit en de Achterhoekse Identiteit. Meedoen wordt erg gewaardeerd. Alvast dank voor uw mening! Aanmelden en meer informatie op: www.achterhoekspreekt.nl

Lees meer over de resultaten van de vierde peiling in: Achterhoek Spreekt_factsheet Gezondste Regio dec 2021.