Ruim vier miljoen extra voor Achterhoekse economie

De Achterhoek ontvangt voor de periode 2018 tot 2020 zo’n drie miljoen euro extra vanuit het subsidieprogramma Gelderse Gebiedsopgave, waarmee de provincie de economie van de Gelderse regio’s wil versterken. Daarnaast is er nog 1,5 miljoen gereserveerd als aanvulling op de Regiodeal die de Achterhoek met het Rijk wil sluiten. In totaal krijgt de Achterhoek daarmee 10,5 miljoen euro uit de middelen van de gebiedsopgave.
In 2016 is zeven miljoen toegekend aan de Achterhoek. Hiermee zijn onder andere de projecten Smart Business Center, Smart Technical Eduation, Smart Mobility as a Service en Urban Oasis (mede) gefinancierd. Ook projecten als Zon op Erf, De Groene Kunstmestfabriek, Achterhoek 2020Jong en de EuregioAcademie ontvingen een bijdrage. De Achterhoek zal met de gelden uit de Gebiedsopgaven projecten financieren die passen binnen de thema’s van de Agenda2030: Economie & Talent, Wonen & Zorg, Mobiliteit & Vervoer en Energie & Agro.