“Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek”

Een gezamenlijke, regionale visie op zorg en gezondheid
Doetinchem, 1 juli 2020

Een groot aantal partijen, verenigd in Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, heeft een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we degezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen.

Zorgbehoefte rijst straks de pan uit. Met steeds meer 70-plussers, inwoners met een chronische aandoening (vaak veroorzaakt door leefstijl) en de afname van het aantal zorgmedewerkers en informele hulp, is de zorgvraag in de Achterhoek straks groter dan het zorgaanbod. In het eerder dit jaar gepresenteerde regiobeeld van de Achterhoek lieten Rob Jaspers, voorzitter van thematafel Gezondste Regio en GGNet en Joris van Eijck, directeur zorg bij Menzis, al weten dat “het echt anders moet” en “doorgaan op de oude voet geen optie is”. De zorgsector, gemeenten en ondernemers willen samen die verandering doorvoeren en hebben dit vastgelegd in een regiovisie.

Positieve gezondheid
De visie stelt dat gezondheid veel meer is dan lichamelijke en psychische gezondheid. Het gaat ook over
meedoen en zingeving, een fijne woonplek en financiële onafhankelijkheid. Daarvoor is een verandering nodig in de manier waarop de zorg nu georganiseerd is. Rob Jaspers: “Er is meer samenhang tussen alle domeinen nodig. Nu krijg je een behandeling of medicijn als een professional een etiket heeft geplakt. Maar hierbij is het aanbod van de organisatie leidend en staat nog niet altijd de mens centraal.” Marieke van der Lans, manager regionale zorg Noord & Oost bij Menzis: vult aan: “De huidige zorgsector is vooral gefocust op ziekte en beperkingen van mensen. We willen juist de slag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag maken. Dit levert ons veel gezondheidswinst op en voorkomt onnodige extra belasting van het zorgsysteem.”

Aanpak gezondheidszorg moet slimmer en effectiever
Drastische veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg op een goed niveau te kunnen houden. “Dit
betekent echt verder kijken dan de eigen voordeur en digitalisering van zorg. Het delen van data is essentieel om de zorg slimmer en beter te organiseren. Denk daarnaast aan de inzet van een e-dokter, zorg-op-afstand en het stimuleren van zelfmanagement door een slimme bloeddrukmeter en apps voor medicijngebruik en gezonde leefstijl. En vergeet ook niet de invloed van de fysieke leefomgeving van inwoners. De aanleg van wandel- en fietspaden stimuleert gezond gedrag en het draagt bij aan een groene leefomgeving” aldus Jaspers en Van der Lans.

Vervolg
De regiovisie komt tegemoet aan de oproep van minister van Rijn om domeinoverstijgende samenwerking als uitgangspunt te nemen, preventie een belangrijkere plek te geven in het denken en doen en volop door te pakken met innovatie en eHealth. De komende jaren zal de Achterhoek aan de bak moeten om een omslag in denken en doen te realiseren. Dit geldt voor alle niveaus van de gezondheidszorg en natuurlijk ook voor inwoners zelf. Er is hiervoor al een aantal programma’s gestart, zoals Achterhoek Rookvrij. Ook komt er een Achterhoekmonitor om de voortgang continu te kunnen volgen. Stip op de horizon is een regio met zoveel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners.