|

Samenwerken aan slimme en schone mobiliteit in de Achterhoek

Om Gelderland bereikbaar te houden is het belangrijk om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Daarvoor werkt de provincie samen met regio’s aan het gebruik van nieuwe technologie en het beïnvloeden van gedrag. Bijvoorbeeld met mobiliteitsmakelaars die werkgevers adviseren om het woon-werkverkeer van medewerkers te verduurzamen. En door samen te werken bij het gebruik van digitale verkeersgegevens, zodat reizigers betere reisadviezen en routeinformatie krijgen. Als eerste stap hebben Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland het uitvoeringsplan 2023 van Achterhoek ambassadeurs vastgesteld.

Slim
Reisplanners, actuele reisinformatie en MaaS apps werken op basis van beschikbare digitale informatie. Ze helpen reizigers op basis van actuele informatie om bewuster te kiezen om ofwel niet te reizen, op een ander tijdstip, via een andere route of ander vervoermiddel of een combinatie hiervan.  Dat vraagt om digitale informatie over de beschikbaarheid, prijs, reistijd en voor- en nadelen van de alternatieven en mogelijkheden om de alternatieven te boeken en te betalen. De Achterhoek richt zich in 2023 vooral op het organiseren van digitale data over maximumsnelheden, evenementen en fietsdata. Vooral data over maximumsnelheden is een belangrijke voorwaarde. 8RHK ambassadeurs gaat gemeenten hierbij in 2023 actief ondersteunen en faciliteren.   

Scholieren en studenten
De Achterhoek wil in aanvulling op de werkgeversaanpak en projecten gericht op inwoners in 2023 vooral de bereikbaarheid voor scholieren en studenten verbeteren. Met name de bereikbaarheid van het grote aantal voorgezet onderwijsinstellingen staat onder druk. Daarnaast wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid van het Graafschap College en Iselinge Hogeschool beter kan, niet alleen voor studenten van buiten de regio maar ook over de grens. Daarvoor verkent de Achterhoek de mogelijkheden van een aantal snelle fietsverbindingen en onderzoekt samen met de Duitse buren oplossingen voor grensoverschrijdende mobiliteit. Tenslotte wil de Achterhoek slimme en schone reisalternatieven voor studenten en scholieren realiseren en deze binnen haar bestaande MaaS-project GAON verder invullen.

Subsidie
Nu het uitvoeringsplan is vastgesteld, kan 8RHK ambassadeurs door naar de volgende stap: subsidie aanvragen.