|

Scholingsvouchers van Opijver overstijgen eigen succes

In de Achterhoek werken we aan een arbeidsmarkt die meer in balans is. Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver levert een belangrijke bijdrage daaraan én draagt bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van een leercultuur bij inwoners en werkgevers. Dat blijkt uit de pot met uit te geven scholingsvouchers die al halverwege dit jaar op is. Bij de start van het project begin 2021 werd uitgegaan van 300 vouchers per jaar. Het aantal uitgegeven vouchers steeg al sindsdien tot een climax halverwege dit jaar van 320 vouchers. Via de scholingsvouchers kunnen inwoners uit de Achterhoek (deels) financieel geholpen worden in om- of bijscholing naar kansrijke beroepen.

Extra financiële middelen tot 1 mei 2024, met blik op daarna
Goed nieuws voor inwoners die ook een ‘carrièrebeweging’ willen maken via een scholingsvoucher van Opijver: 8RHK ambassadeurs heeft 300 vouchers extra beschikbaar gesteld. Door bijdragen vanuit werkgevers, provincie, regio, gemeenten, UWV en onderwijs is het mogelijk tot 1 mei 2024, de einddatum van het project, de vouchers toe te kennen. Op dit moment loopt onderzoek naar een blijvend karakter van Talentenfonds Opijver. Meer nieuws volgt.

Gemaakte matches op de arbeidsmarkt en meer Opijver feiten

  • 63% van de vouchers is ingezet voor scholing in de zorg (26%), techniek (25%) en onderwijs (13%). Dit zijn ook de sectoren waar de personeelskrapte fors is;
  • 55% is vrouw, 45% is man;
  • 23% is ingezet tot en met mbo-2 niveau, 35% mbo3-4, 42% hbo/wo;
  • 68% zijn werkenden in loondienst, 10% zzp, 7% ww, 6% bijstand, 6% geen uitkering, 4% wia/wajong;
  • 63% is ouder dan 35 jaar, 36% ouder dan 45 jaar, 12% ouder dan 55 jaar;
  • Beoogde doelen: 29% bijhouden vakkennis, 20% positieverbetering, 20% het vinden van werk, 18% andere werkgever, 13% meer opdrachten als zzp.