Slimmer bereikbaar in de Achterhoek

Slim, snel, sociaal en duurzaam vervoer in de Achterhoek, voor iedereen die er woont en werkt. Binnen 8rhk ambassadeurs werken vervoersorganisaties, bedrijven, gemeenten en provincie samen aan een systeem om snel(ler) en veilig van A naar B te komen in onze regio.

De Achterhoek wil vooroplopen in slimme en sociale mobiliteit. Of het nu gaat om naar je werk te gaan, naar school, op familiebezoek of bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Rens Steintjes is voorzitter van de 8rhk Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid, de regionale samenwerking waarin alle betrokken partijen samenwerken: “Onder het motto: u vraagt, wij rijden, werken we aan een soort marktplaats voor mobiliteit. Mobiliteit en bereikbaarheid was altijd al een prominent onderwerp in onze regio en door het veranderen van de situatie in dorpen en kleine kernen in de Achterhoek moeten we de aanpak van onze bereikbaarheid echt op een nieuwe manier aanpakken. Waar we naar toe werken is een slimme combinatie van openbaar vervoer, afroepbaar vervoer en privé vervoer, waarmee je ook de uithoeken van de regio kunt bereiken. Dat is interessant voor mensen die voor hun werk of opleiding door de Achterhoek reizen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kwetsbare ouderen die nu vaak noodgedwongen thuis zitten omdat ze geen eigen vervoer hebben; voor hen is mobiliteit van invloed op de kwaliteit van leven.”

MaaS (Mobility as a Service)
Idee is dat reizigers straks via hun smartphone zelf de beste vervoersoplossing kiezen, plannen en daarvoor meteen betalen, of het nu gaat om een rit per huurauto, deelfiets of bus. Een voorbeeld dat veel mensen al kennen is de Zwarte Cross. Treinvervoer en een shuttle bus naar het festivalterrein in één kaartje; een mooi voorbeeld van ‘Mobility as a Service’ (MaaS). De bezoekers van de Zwarte Cross zijn enthousiast en maken gebruik van dit systeem. De Thematafel M&B bouwt dit principe uit naar een slim mobiliteitsconcept, voor de hele Achterhoek.
Een ander voorbeeld van MaaS is een proef van Netmobiel die binnenkort start in gemeente Oost Gelre, waarbij een groep bewoners gaat werken met een mobiliteits-app. Het doel van de pilot is daarvan te leren, kinderziekten eruit te halen en, als het eenmaal goed gaat, de app verder uitbouwen en op te schalen naar de hele regio.
Jurgen Rutgers is vice-voorzitter van de thematafel: “De toekomst vraagt om nieuwe mobiliteitsoplossingen. Daar werken we nu aan. Ons streven is dat het systeem over drie jaar in de hele regio werkt.”
De Achterhoek gaat ermee aan de slag!
Voor meer informatie kan men terecht op https://8rhk.nl Kies Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Bron; Bert Vinkenborg Achterhoek Nieuws