Mobiliteit en Bereikbaarheid – bereikbare regio

HomeSmart Economy / Smart LivingMobiliteit en Bereikbaarheid – bereikbare regio

Doel
Voor iedereen die zich vanuit, naar, door en binnen de regio Achterhoek wil verplaatsen zijn er in 2030 energie neutrale, betaalbare en betrouwbare vervoersvoorzieningen. De daarvoor benodigde hoofd-, regionale en lokale infrastructuur zijn kwalitatief en kwantitatief op orde. De reiziger kan de reis eenvoudig plannen via telefoon en internet. Er zijn geen belemmeringen meer voor reizigers en vervoerders tussen Duitsland en Nederland.

 Werkwijze

De Achterhoek wil vooroplopen in slimme en sociale mobiliteit. Dankzij het grote buitengebied is de regio een interessante proeftuin voor het testen van nieuwe vormen van vervoer. Vraaggestuurde oplossingen zorgen ervoor dat alle inwoners snel en veilig op hun bestemming komen, of ze nu naar school moeten, op familiebezoek willen of naar het ziekenhuis gaan. ‘U vraagt, wij rijden’.

Bekijk de challenge ‘honderd duurzame deelvoertuigen’ die hierop inspeelt.

Qua infrastructuur zet de Achterhoek in op slimme wegen die zijn uitgerust met de modernste technologische snufjes. Denk aan sensoren die het weggedrag meten en data genereren ten dienste van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Naast infrastructuur is toegankelijke ‘infostructuur’ van belang. Bij het ontwikkelen en beheren daarvan spelen gemeenten de rol van aanjager en regisseur. Daardoor kan het ‘Mobility as a Service’-concept als een soort ‘marktplaats voor mobiliteit’ fungeren. Reizigers kunnen via hun smartphone zelf de beste vervoersoplossing kiezen, plannen en daarvoor meteen betalen, of het nu gaat om een rit per huurauto, deelfiets of bus.

Zeker voor kwetsbare ouderen is mobiliteit van invloed op de kwaliteit van leven. Vraaggestuurd vervoer vereist samenwerking: bewoners, ondernemers en vrijwilligers bepalen samen wat in welk geval de beste mobiliteitsoplossing is. Alles is erop gericht om ‘vervoersarmoede’ (gebrek aan toegang tot vervoer met bijvoorbeeld eenzaamheid als gevolg) te voorkomen.

Alle lopende projecten vindt u hier.

Meedenken

Wilt u meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl . Uw mening telt!

Meer informatie
Meer weten over wat de bestuurders van gemeenten en bedrijven aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met Programmaregisseur Daniël van der Donk.

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het 8RHK Aanvraagformulier project – deel I en 8RHK Aanvraagformulier project – deel II in.

Bekijk ook het 8RHK magazine.

“We kunnen zoveel meer doen om het vervoer in de Achterhoek slimmer te maken. Door het verzamelen van vervoerswensen van de doelgroepen gecombineerd met de data uit de vervoerssystemen, kunnen we de bereikbaarheid van bijvoorbeeld voorzieningen enorm vergroten. Heel belangrijk voor de leefbaarheid in de Achterhoek.” – Jurgen Rutgers, BeSite Aalten

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid.

Nieuwsbrieven
2021

 

2020
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief oktober 2020
Nieuwsbrief juli 2020
Nieuwsbrief april 2020