HomeSmart governanceAchterhoek Thematafels

Achterhoek Thematafels

Een sterke Achterhoek, dat doen we samen!

Aan zes bestuurlijke thematafels werken we samen aan de inhoud. Doel is de Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te maken. In de thematafels zit de energie om projecten daadwerkelijk, breed bedragen, voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Niet alleen de dingen goed doen, maar vooral de goede dingen doen waar de hele Achterhoek van profiteert.

Ruim honderd bestuurders zijn in de Thematafels aan de slag voor onze inwoners, waar wij het allemaal voor doen. Ieder is er vanuit zijn eigen expertise op gericht om samen die dingen te doen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. De Thematafels hebben samen met de Achterhoek Board de Visie 2030 opgesteld. Hierin staan de ambities en doelen.  De Thematafels werken aan het initiëren en uitvoeren van projecten om de Visie 2030 te realiseren. De Thematafels gaan op inhoud het gesprek aan met de leden van de Achterhoek Raad en leggen verantwoording af aan de Achterhoek Board.

In de Thematafels zit de dynamiek van nieuwe projecten bedenken die bijdragen aan de visie2030. Door deze dynamiek kan de samenstelling van de tafels in de loop van de tijd veranderen.
Er zijn zes Thematafels:
Smart Werken & InnovatieOnderwijs & Arbeidsmarkt, Wonen en Vastgoed, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie en de Gezondste Regio.

In de video blikken we terug op 1 jaar samenwerking