HomeSmart governancePlanning en Control

Planning en Control

Verordeningen
De volgende controleverordeningen zijn van kracht:

2020
Voor 2020 is de financiële cyclus gestart. De stukken die beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2019
Voor 2019 is de financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die al beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2018
Voor 2018 is de gehele financiële cyclus doorlopen.