|

Subsidie voor onderzoek snelle fietsverbindingen met Duitsland

Duurzaam reizen is van steeds groter belang: zo veel mogelijk zonder CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen en zo veel mogelijk op eigen kracht, dus op de (elektro)fiets. Snelle fietsverbindingen zijn in opkomst om dit te stimuleren, zodat ook woon-werkverkeer steeds beter per fiets kan. De Achterhoek Raad heeft dan ook om onderzoek naar snelle fietsverbindingen gevraagd, onder andere met Duitsland. Met als gevolg dat de Euregio 15 mei subsidie heeft toegekend voor onderzoek naar een snelle fietsverbinding Emmerich-Doetinchem-Zevenaar en Zevenaar-Emmerich. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Stadt Emmerich, gemeentes Doetinchem, Montferland, Zevenaar en Regio Achterhoek als lead partner, zijn de partners die het onderzoek organiseren en uitbesteden.             

Uitvraag
Alle partners hebben de wens om een snelle en verkeersveilige grensoverschrijdende verbinding te realiseren en zijn enthousiast om dit nader te onderzoeken. Deze wens is overigens vastgelegd in het Euregionaal Mobiliteitsplan van de Euregio Rijn-Waal waar ook de Achterhoek deel van uitmaakt. De komende weken gaat de Achterhoek aan de slag met de uitvraag door verschillende onderzoeksbureaus om een offerte te vragen. Doel is om eind 2023 met de verkenning te starten.

Dit project wordt in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland financieel ondersteund door de Europese Unie en de Interreg-partners (www.deutschland-nederland.eu).

foto: snelfietspad Doetinchem-Zevenaar