Team Bevolkingsdaling ziet krimp en kracht Achterhoek

Op 4 juli 2016 bracht het Team Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken een kennismakingsbezoek aan de Achterhoek. De Achterhoek gaat uit van eigen kracht, maar heeft als krimpgebied nu eenmaal te maken met een verliesmodel en niet met een groeimodel. Onder aan de streep ontstaat altijd een tekort. De Achterhoek riep het Team Bevolkingsdaling op om vooral mee te denken in mogelijkheden. Marianne Besselink (burgemeester Bronckhorst): “Het zou mooi zijn als jullie ons ‘tips’ en ‘tricks’ kunnen geven vanuit het Haagse. Graag trekken we samen op als partners, ook richting de andere ministeries.”

Nieuw team
Het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling bevat een overzicht van de samenwerkingsafspraken met de krimp- en anticipeergebieden. Het Team Bevolkingsdaling zorgt er onder meer voor dat voorbeelden en kennis worden uitgewisseld. Omdat het team recent een vrijwel geheel nieuwe bezetting heeft gekregen, was het programma vooral gericht op kennismaking en –uitwisseling. Daarbij kwamen de hoofdthema’s van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0 aan de orde: werken, wonen, bereikbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking.

Wonen
Regiovoorzitter Annemieke Traag heette het Team Bevolkingsdaling welkom in Neede, een van de kernen waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, maar waar nog steeds grote (ruimtelijke) opgaven liggen. Hans Suurmond (kennismakelaar Wonen van Achterhoek2020) informeerde de aanwezigen over de regionale opgaven rondom wonen en vastgoed. Er is al veel gedaan, maar duidelijk is dat er nog grote slagen te maken zijn vooral in aanpak van de particuliere woningvoorraad en leegkomend vastgoed. Vervolgens werd een rondgang gemaakt door Neede, onder leiding van wethouder Patricia Hoytink (gemeente Berkelland).

Mobiliteit
Peter Drenth (voorzitter regionaal portefeuillehouderoverleg Mobiliteit) liet zien wat voor de bereikbaarheid van de Achterhoek de belangrijkste aandachtspunten zijn, waaronder een goede wegverbinding (N/A18) en betrouwbaar spoor. De vraag aan het Rijk is om ruimte te bieden om te kunnen experimenteren met nieuwe infrastructuur, door daar waar nodig bepaalde regels uit te schakelen. “Mobiliteit is cruciaal voor een gebied in transitie. De Achterhoek wil daarom nú stappen zetten samen met het Rijk en niet wachten tot het te laat is”, aldus Peter Drenth.

Grensoverschrijdend
Ontgrenzer Walter Leemreize nam de aanwezigen mee ‘over de grens’ en gaf vooral aan dat grensoverschrijdende samenwerking alleen tot stand komt door het gewoon te doen. Bijvoorbeeld door het project Buurtaal jong leren en uitwisseling van studenten en stages met de Westfälische Hochschule Bocholt. Wederzijdse diploma-erkenning (met name in de zorg) vormt nog een knelpunt. Het Team Bevolkingsdaling werkt nauw samen met het team dat zich in Den Haag bezighoudt met grensoverschrijdende samenwerking, dus de verbindingen zijn snel gelegd.

Smart Industry
’s Middags werd het bedrijf Stooff Interior Projects in Eibergen bezocht. Directeur Peter Stoverink gaf een rondleiding door zijn bedrijf. Foppe Atema en Martin Stor gaven een toelichting op de strategische focus op Smart Industry. Daarna volgde een gesprek over de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio, waarbij ook gedeputeerde Bea Schouten aanwezig was.

‘Van de nood een deugd maken’
Wat neemt het Team Bevolkingsdaling nu mee naar Den Haag? Karin van Dantzig (afdelingshoofd Bestuurlijke Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken) gaf aan dat het ministerie erkent dat er meer regionaal gekeken moet worden. “Ondanks dat de Achterhoek een zeer innovatieve regio is, hebben we wel te maken met krimp en de gevolgen daarvan. Wat opvalt is dat de Achterhoek van een nood een deugd maakt. Dit is zichtbaar op allerlei terreinen. Men zoekt naar alternatieve manieren om mensen hier goed te kunnen laten wonen en werken.” De wederzijdse intentie is om de samenwerking na de zomer verder te verkennen en uit te bouwen.