Uniek! Pilot Groene Weide Meststof van start

Groene Weide Meststof is een kunstmestvervanger, die voornamelijk gewonnen wordt uit varkensmest. De meststof gemaakt in de biovergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum.

Vijfenvijftig boeren mogen beginnen met het gebruik van de ‘nieuwe’ kunstmest. Om de proef uit te mogen voeren was er een ontheffing van de regels nodig uit Brussel en Den Haag. De proef is een belangrijke stap in het project Kunstmestvrije Achterhoek. Voordelen zijn dat de varkensmest een nuttige toepassing vindt in de regio en dat boeren geen kunstmest van buiten de streek hoeven te importeren. Dat is weer gunstig voor de totale CO2-balans van de sector. De Groene Weide Meststof wordt dit jaar gebruikt op 600 hectare grasland; dit aantal zal de komende jaren blijven groeien.

Afgelopen week zijn er veel artikelen verschenen over de Groene Weide Meststof.
We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Video: Precisiebemester kunstmestvrije Achterhoek in gebruik genomen
De Gelderlander: starten met Achterhoekse groene kunstmest 
De Gelderlander: Groene Weide Meststof net zo goed als gewone kunstmest 
Trekkerweb
Boerderij
Nieuwe Oogst

Beeld: Trekkerweb