|

Update Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV

De digitale dashboards van de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn geactualiseerd. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Bekijk de actuele cijfers over gestarte stages en leerbanen, erkende leerbedrijven, WW-instroom, geregistreerd werkzoekenden UWV, WW-uitstroom naar werk en mbo-vacatures. De belangrijkste uitkomsten:

Stages en leerbanen
•   Landelijk: het aantal gestarte beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (bpvo’s) in de bbl-richting is in schooljaar 2023/2024 (augustus t/m oktober) 13% lager dan in dezelfde periode van schooljaar 2022/2023.
•   Regionaal: de meeste actieve leerbedrijven zien we in Rijnmond (13.850), Groot Amsterdam (11.880) en Friesland (9.180).
•   Beroepsgroep: de meeste actieve leerbedrijven zijn er in segment Zorg (25.470), gevolgd door Welzijn (21.590) en Retail (20.820).

Binnen dit dashboard is het nu mogelijk om naast regionale inzichten ook inzicht per gemeente te krijgen.

Vacatures
•   Landelijk: er is een daling (-6%) van het aantal mbo-vacatures in 2023 (januari t/m juni) ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
•   Regionaal: de grootste daling zien we in Noord-Limburg (-26%), gevolgd door Achterhoek en Friesland (-17%) en Groningen (-16%).
•   Beroepsgroep: de grootste daling zien we bij Gezondheidstechnisch vakmanschap (-34%), gevolgd door Winkelambacht (-27%) en Transport en logistiek (-20%).

Van WW naar werk
•   Ruim een kwart van de jongeren die het werk hervatten vanuit de WW-uitkering, gaat aan de slag op basis van een uitzendcontract.

Nieuwe WW-uitkeringen
•   Het aantal nieuwe WW-uitkeringen dat aan jongeren is verstrekt, is in de eerste 10 maanden van 2023 met 5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Een stijging van 29.036 naar 30.431.
•   De sterke daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen sinds 2020 is daarmee vrijwel tot stilstand gekomen. Maar deze ontwikkelingen verschillen per arbeidsmarktregio.
•   In de arbeidsmarktregio’s Gooi en Vechtstreek (-20%) en FoodValley (-14%) is de sterkste afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren zichtbaar in de eerste tien maanden van 2023. In de regio’s Midden-Limburg en Rivierenland (beiden 20%), is de grootste stijging van het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren.

  Wilt u op de hoogte blijven van de Basiscijfers Jeugd? Aanmelden kan hier.