UWV, SER en beroepsonderwijs brengen klimaatbanen in kaart

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is nu ook in kaart gebracht welke mensen er precies nodig zijn. Zo zijn er onder andere isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die UWV met SBB en de SER schreef. Het aantal vacatures voor technische beroepen die gericht zijn op verduurzaming (klimaatbanen) steeg in Gelderland Midden en Zuid in het derde kwartaal van 2021 tot 4.500. Landelijk gaat het om bijna 46.000 onvervulde klimaatbanen.
De komende jaren zijn vooral veel technische vaklieden nodig om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen. Denk aan het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. Voor het eerst is nu in kaart gebracht welke mensen precies nodig zijn. Het gaat om 45 technische beroepen, zoals isolatiemonteurs, timmerlieden, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs. Naast technisch personeel is er ook vraag naar andere functies, zoals subsidie-adviseurs, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordering en stedenbouwkundigen.

Grote vraag naar vakmensen
De meeste vacatures in de vijf arbeidsmarktregio’s van Gelderland Midden en Zuid staan open voor timmerlieden (650), loodgieters en installateurs van onder andere warmtepompen (400), werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (350) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties zoals zonnepanelen (350).
De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat er veel kansen liggen om aan het werk te gaan in een klimaatbaan. Er zijn mogelijkheden voor omscholing en om te leren in de praktijk. Zo is het mogelijk om een mbo-diploma te behalen. Maar ook middels een mbo-certificaat of praktijkverklaring kunnen werknemers aan de slag gaan. Een werkende of werkzoekende volgt dan een deel van de mbo-opleiding op de werkvloer. In opleidingstrajecten door het hele land scholen UWV, opleidingsinstituten en werkgevers ‘zij-instromers’ om, bijvoorbeeld tot monteur zonnepanelen en energieprestatieadviseur.
UWV en haar partners adviseren en ondersteunen zowel werkgevers als werkzoekenden. Werkgevers kunnen contact opnemen met de WerkgeversServicepunten om hulp te krijgen bij het vinden van personeel. Voor werkzoekenden en werkenden die zich willen omscholen zijn er 35 regionale mobiliteitsteams en regionale leerwerkloketten.

Lees de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’.