|

UWV verwacht komende jaren banengroei in Gelderland

In 2023 stijgt het aantal banen verder in de vijf regio’s van Gelderland. Dat verwacht UWV in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024. Vanaf 2024 komt deze groei voor de meeste regio’s in een lagere versnelling terecht. In de Achterhoek wordt in 2024 een lichte krimp in het aantal werknemersbanen verwacht. Dit is het gevolg van een kleinere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Jan-Willem te Dorsthorst, Rayonmanager UWV Werkbedrijf: “Het is belangrijk om vooruit te kijken, zodat we inzicht krijgen in de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en zo samen (burgers, bedrijven, onderwijs en overheid) de wendbaarheid versterken, gericht op de arbeidsmarkt van morgen.”  

De Achterhoek is een van de weinige regio’s in Nederland die in 2024 een krimp laat zien. Laura Boers, arbeidsmarktadviseur UWV: “De banengroei in de Achterhoek blijft achter op de nationale ontwikkeling. In 2024 wordt in de Achterhoek een krimp van circa 200 banen verwacht. Maar de ontwikkeling van het aantal inwoners van 18-66 jaar blijft nog meer achter. Daardoor wordt de verhouding tussen het aantal banen en inwoners gunstiger waardoor er meer baankansen zijn.”

Krimp in industrie en financiële diensten Achterhoek
In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in Gelderland. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie. In 2024 volgt ook in sectoren als financiële diensten en bouw banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2015 tot en met 2024.

Lees ook de regionale arbeidsmarktprognose Achterhoek