Vitale leefomgeving: opknapbeurt voor woningen

Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen haakt aan bij een grootscheepse opknapbeurt van huurwoningen in Winterswijk. Lees het persbericht: Kwaliteitsimpuls wijk Hazelder of hieronder:

Winterswijk, 11 juni 2013

Wijk krijgt kwaliteitsimpuls, ook woningeigenaren kunnen meedoen

Opknapbeurt de Hazelder Winterswijk goed ontvangen

Wijk de Hazelder in Winterswijk krijgt een flinke opknapbeurt. De woningen worden verbe-terd en duurzaam gemaakt en krijgen een frisse uitstraling. Groot onderhoud, het verwijderen van asbest en energiebesparing zijn belangrijke aspecten. De plannen zijn goed ontvangen, zo bleek maandagavond tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.

Woningcorporatie De Woonplaats gaat de huurwoningen aanpakken. Mooie gelegenheid voor Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) om te bepleiten dat woningeigenaren in de gelegenheid worden gesteld om tegen gunstige condities mee te doen aan de kwaliteitsimpuls voor de wijk. Maandagavond 10 juni werden zij uitvoerig geïnformeerd over de ideeën tijdens een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst bij Pronova in Winterswijk. Vrijwel alle woningeigenaren waren aanwezig. Ze kregen uitleg over de voordelen van een gezamenlijke aanpak; het werk kan efficiënter worden uitgevoerd en de bewoners kunnen ervan op aan dat er goed is nagedacht over de uitvoering. Het project moet resulteren in waardevaste, onderhoudsvriendelijke, veilige en energiezuinige woningen met een beter energielabel en lagere energiekosten. Voor de verbeteringen zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Aanpak
Het groot onderhoud van de huurwoningen gaat eind deze maand van start. Enkele eige-naren van de 44 koopwoningen in de wijk hebben besloten om gelijk mee te doen. Er zullen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Heijnen Aalten, specialist in duurzaam bouwen. Afhankelijk van de keuzes van eigenaren kan het gaan om het vervangen van asbestdakbeschot door geïsoleerde dakplaten, dakpannen, dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen of hergebruiken. Schoorsteen opnieuw voegen en voorzien van nieuw lood, kozijnen en deuren aan de buitenkant schilderen, isolatie van gevels, vervangen van glas door HR++ glas, aanbrengen van een HR-ketel en het aanbrengen van zonnepanelen. Elke eigenaar maakt hieruit zijn persoonlijke keuzes.
De Hazelder wordt in twee bouwstromen aangepakt. De eerste fase begint eind juni, de tweede fase zal in het najaar worden opgestart. Dat is prettig voor woningeigenaren die meer tijd nodig hebben voor de voorbereidingen. Wethouder Rik Gommers benadrukte tijdens de voorlichtingsavond dat het plan invulling geeft aan de wens van bewoners om plezierig te kunnen wonen. Volgens Gommers vervult Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen een belangrijke rol om mensen op weg te helpen als zij hun woning willen verbeteren en energiezuiniger willen maken. Het is een partij die volstrekt onafhankelijk is en geen enkel commercieel belang dient, aldus de wethouder.

Op de informatiebijeenkomst bleek dat de woningeigenaren erg begaan zijn met hun huis. Velen hebben de afgelopen jaren al verbeteringen aangebracht, zoals het isoleren van het dak en het aanbrengen van isolerende beglazing of een HR-ketel. Er kwamen veel vragen over het asbest in het dakbeschot. Veel bewoners zien graag dat het asbest wordt verwij-derd vanwege de gezondheidsrisico’s. Het verwijderen van asbest, het vernieuwen van dakpannen en het aanbrengen van isolerende dakplaten kunnen mooi worden gecombi-neerd. Er worden goede afspraken gemaakt om de werkzaamheden veilig en gedegen uit te voeren en de overlast tot een minimum te beperken. Alle betrokkenen worden daarover uitvoerig op de hoogte gehouden, zo is afgesproken.
Enkele eigenaren gaan gelijk aan de slag en profiteren van de voordelen van een snelle gezamenlijke aanpak. Anderen hebben zich aangemeld om hun persoonlijke wensen ver-der op een rij te zetten en na te gaan wat in hun situatie de beste oplossingen zijn. Daarbij worden ze geheel vrijblijvend geholpen door een verduurSaam-deskundige van de Stich-ting Achterhoek Duurzaam Verbouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman, programmamanager van Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen: tel. 06 27014879, jan@achterhoekduurzaamverbouwen.nl.