Vragen aan leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad

Vragen aan leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum van de samenwerking in de Achterhoek. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.

Je gegevens

We verwerken bovenstaande antwoorden anoniem, maar voor de check of we een goede verdeling van raadsleden hebben, vragen we je om de volgende gegevens:
Naam