Webinar Netcongestie Zonnige Agrariërs in de Achterhoek

“Waarom kan ik als agrariër geen zonnepanelen op het dak leggen, terwijl er wel grote zonnevelden of windmolens kunnen worden aangesloten?” Dit was misschien wel de meest interessante vraag die werd beantwoord tijdens een webinar over netcongestie dat Agem op 21 april samen met netbeheerder Liander organiseerde. Zo’n 60 agrariërs namen deel;  50% van hen had aangegeven dit als een probleem te ervaren.

Netcongestie
Joel van Thiem en Wesley van Aalten van Liander gaven uitgebreide uitleg over netcongestie aan de hand van de opbouw van het netwerk van Liander. Het tweede deel van het webinar ging in op wat er nu wél kan. Thijs Huls en Albert Jonathans van Agem lichtten het programma Zonnige Agrariërs in de Achterhoek (ZAA) toe. In opdracht van de provincie onderzoeken zij een aantal slimme oplossingen of oplossingsrichtingen die ervoor kunnen zorgen dat, ondanks netcongestie tóch meer zon-op-het-dak mogelijk wordt. Het onderzoek wordt in juni afgerond en uiteraard met de thematafel gedeeld. Er kan desgewenst aanvullend onderzoek komen om te kijken in hoeverre de oplossingen voor agrariërs in het buitengebied toepasbaar zijn voor bedrijfsdaken op de industriegebieden.

Hergebruikte accu’s
Ook de oplossing van hergebruikte accu’s van Novum Blue kwam in aan de orde. Hierdoor komt sowieso minder stroom op het net, of alleen op momenten dat de prijs voor de stroom hoog is. Deze oplossing is ook gepitcht tijdens de thematafel van maart. Als laatste was er een oproep om te melden waar uitbreidingsplannen last hebben van netcongestie, zodat de onderzoekers dit kunnen meenemen.
Bekijk het webinar
Zonnige Agrariërs in de Achterhoek – Agem