Werkconferentie Zon op Erf

Zon op Erf is een plan om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd. Wij hebben u nodig om van Zon op Erf een succes te maken! Denkt en doet u mee? Aanmelden kan nog!

 

Datum: Maandag 2 november 2015
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Bronckhorst (Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo Gld)
Aanmelden graag z.s.m. op www.achterhoek2020.nl/zonoperf.

De uitdagingen

De Achterhoek staat voor grote uitdagingen. De komende jaren stoppen veel boeren met hun bedrijf en daardoor komt steeds meer agrarische bebouwing leeg te staan. Dit kan verpaupering op het platteland tot gevolg hebben. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling kansen voor een duurzame regio. De Achterhoek heeft zich ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit is alleen mogelijk als er een versnelling en verbreding komt in het opwekken van duurzame energie. Samen moeten we grote stappen zetten. En dat kan!

Door de uitdagingen in samenhang te bekijken, zijn ideeën ontstaan om de vrijkomende erven te benutten door er zonnepanelen op te plaatsen. Zo worden sloop en asbestsanering van leegstaand agrarisch vastgoed en het opwekken van duurzame energie gecombineerd. Op deze manier kan de helft van het Achterhoekse stroomverbruik duurzaam worden opgewekt.

Verkenning en conferentie

Begin 2015 is een eerste verkenning voor Zon op Erf uitgevoerd. Momenteel werkt een aantal werkgroepen de aspecten rond techniek, ruimtelijke ordening/ landschap, fiscaliteit en businesscase verder uit aan de hand van een voorbeeldcasus. Tijdens de werkconferentie presenteren de werkgroepen hun bevindingen en gaan wij hierover met u in gesprek. Het doel is om te komen tot een concreet vervolg voor Zon op Erf, waar verschillende partijen samen de schouders onder zetten.

Bij de conferentie zijn allerlei betrokken en geïnteresseerde partijen aanwezig, waaronder gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland, wethouders van de Achterhoekse gemeenten en vertegenwoordigers van ministeries.

Programma
12.30 uur Inloop en lunch
13.00 uur Welkom door Niels Joosten (voorzitter Regio Achterhoek, dagvoorzitter)
13.10 uur Korte toelichting op Zon op Erf
13.30 uur Presentaties door werkgroepen
– Technische aspecten
– Ruimtelijke Ordening/landschap
– Fiscale aspecten/businesscase
14.15 uur Koffie/thee
14.30 uur Aan het werk in deelsessies
15.30 uur Terugkoppeling uit de deelsessies
16.15 uur Hoe gaan we verder?
16.30 uur Afsluiting & borrel