“Zoek contact, neem verantwoordelijkheid, maak het verschil”

Achterhoek 2020-bijeenkomst in het teken van relaties leggen, ‘wisecrowd’ en de kracht van jongeren. Samen veelbelovende projecten voor de Achterhoek verder brengen door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en contacten.  Je gesprekspartners kijken fris tegen jouw project aan; waar jij  struikelblokken ziet, zien zij mogelijkheden. Een simpel maar doeltreffend concept dat direct tot betrokkenheid en actie leidt.

Bekijk de presentaties

‘Wisecrowd’ om de krimp op te vangen
Op 19 juni troffen ruim tweehonderd Achterhoekse personen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden elkaar bij Wedeo om op deze wijze negen projecten van de Achterhoek Agenda 2020 een nieuwe impuls te geven. ‘Rijnlands denken’ en ‘Gave dingen doen’ vormden de uitgangspunten voor een avond vol activiteit. In het kort: neem verantwoordelijkheid voor jouw bijdrage aan de maatschappij en leg op persoonlijk niveau contact om dat verder te brengen. De aanwezigen werden (voor zover nodig) opnieuw wakker geschud door de cijfers van de bevolkingskrimp: 30% minder mensen in een tijdsbestek van twee generaties. Een onomkeerbare trend. De Atlas van de Achterhoek gaat aard en omvang hiervan in kaart brengen opdat de Achterhoekse partners eendrachtige besluiten nemen en niet ieder voor zich oplossingen zoeken die elkaar wellicht tegenwerken. “Zo kunnen we een ‘wisecrowd’ vormen die met een verstandig en samenhangend oplossingenpakket aan de slag gaat” aldus Henk van der Esch, voorzitter van de werkplaats Vitale leefomgeving.

Concrete acties
Negen ‘pitchers’ vroegen het publiek met acties en ideeën te komen voor hun specifieke onderwerp. Dat varieerde van nieuwe verdienmodellen voor het platteland, woningen duurzaam verbouwen, innovaties bij bedrijven door groepen studenten (‘innovatiehubs’), nauw samenwerken met de drie universiteiten rond de Achterhoek tot het produceren van ‘groene eiwitten’, samenwerken met de grensregio’s (‘Worauf warten Sie?’), het OV in de Achterhoek op peil houden ondanks sterke bezuinigingen, het gloednieuwe Centrum voor Innovatie en Vakmanschap en last but not least Achterhoek2020 Jong. Behouden van jongeren in de Achterhoek vraagt om gerichte acties vanuit bedrijven en woningcorporaties. Zelf organiseert Achterhoek2020 Jong  dit najaar een Talententuin waar jongeren en bedrijven contact leggen.

Er werden concrete afspraken gemaakt, zoals nieuwe Innovatiehubs (bij Wedeo, Sensire en Regio Achterhoek), zelfgeorganiseerd nachtvervoer voor jongeren naar de DRU Cultuurfabriek, zorgen voor opname in de landelijke top tien van innovatieve maakbedrijven en een cursus ‘solliciteren in Duitsland’. Veel aanwezigen waren enthousiast over de opzet van de avond. Scheidend Regiovoorzitter Herman Kaiser: “Rijnlands denken én Rijnlands doen. Dus niet het snelle gewin. Wij zijn geen eendagsvliegen. Achterhoek 2020 gaat vooral ook over waarden, gave waarden”.


Herman Kaiser, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, geeft weer hoe hij de bijeenkomst heeft ervaren,
waar de Achterhoek voor staat en wat er nodig is om de Achterhoek Agenda 2020 verder te brengen.