| |

16 Gelderse projecten van start tegen het personeelstekort

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Het lukt werkgevers al lang niet meer om alle vacatures te vervullen. Met het Gelrepact slaan de zes arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland de handen ineen om de arbeidstekorten aan te pakken. Er worden 16 projecten opgestart om werknemers bij te scholen en zij-instromers en mensen met een achterstand op te leiden voor een baan in de krapteberoepen. Provincie Gelderland zet hier 2,5 miljoen euro voor in.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, duurzame landbouw en energietransitie. We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om de arbeidstekorten aan te pakken.’

Meer instroom in krapteberoepen
De komende maanden zet het Gelrepact in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen. Elke arbeidsmarkregio heeft daarbij een eigen thema en werkwijze toegespitst op de regionale situatie. In de arbeidsmarktregio werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en ontwikkelbedrijven samen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. De 16 projecten zijn regionaal ingevuld:

De Achterhoek
Hoe breng en houd ik als ondernemer de kennis en vaardigheden van mijn medewerkers op peil? Hoe behoud ik nu én de komende jaren voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers? Via het Gelrepact krijgen Achterhoekse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de kans om met HR-vouchers een expert in te zetten voor (strategisch) personeelsbeleid. Daarnaast krijgen Achterhoekse jongeren hulp bij hun persoonlijke ontwikkeling. Via de ZEGopstartbonus en laagdrempelige begeleiding door de ZEGjongerenconsulenten zetten honderden jongeren stappen naar een (vervolg)opleiding, betaald werk of een andere zinvolle invulling van hun dag.

“In de Achterhoek zorgen we ervoor dat werkgevers concrete antwoorden kunnen krijgen op hun personele vraagstukken nu en in de toekomst”, aldus wethouder Jorik Huizinga, voorzitter van arbeidsmarktregio Achterhoek.

Regio Rivierenland
Regio Rivierenland (Tiel en omgeving) zet o.a. in op de tuinbouw. Net zoals andere sectoren heeft de tuinbouw te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn steeds minder mensen te vinden voor werk in de tuinbouw. Greenport Gelderland gaat in samenwerking met verschillende partners de instroom in de sector bevorderen. Dit doen ze door communicatiecampagnes in te zetten, voortdurend vernieuwende kennis deelbaar te maken, lerende organisaties en leven lang ontwikkelen te stimuleren en het vakmanschap in de sector actief op peil te brengen en houden.

Wethouder Dave Verbeek: ‘Dankzij de subsidie en door de samenwerking met de Gelderse arbeidsmarktregio’s en de provincie binnen het Gelrepact kunnen we als regio meer bereiken dan alleen. Daar zijn onze werkgevers, werknemers en werkzoekenden bij gebaat’.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley (Ede en omgeving) richt zich met één van haar projecten op de energietransitie. Met de Oriëntatiecarrousel Energietransitie kunnen geïnteresseerden fysiek kennis maken met het werk en zich laten informeren over de opleidingsmogelijkheden. De meerwaarde is dat werkzoekenden zich breed kunnen oriënteren op verschillende disciplines, zoals glaszetter, isolatiemonteur, monteur warmtenet, energieprestatieadviseur of monteur zonnepanelen. Het resultaat is dat inwoners uit de regio, die geen de aansluiting met de arbeidsmarkt meer hebben,  deze weer gaan maken. Daarnaast ontmoeten de werkgevers uit de Foodvalley onbekend talent.

Wethouder Arnold Versteeg, verantwoordelijk voor het thema Human Capital Regio Foodvalley: “Met deze subsidie van provincie Gelderland kunnen we een stapje extra zetten voor onze regionale arbeidsmarkt. Veel ondernemers die ik spreek staan te springen om personeel, met deze projecten is het mogelijk om zowel ondernemers, werkzoekenden of zij-instromers ondersteuning te bieden.”

Rijk van Nijmegen
Rijk van Nijmegen (Nijmegen en omgeving) zet er vol op in om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken voor de sectoren Techniek en Zorg. Daar zijn grote tekorten zichtbaar. Zij doet dit door samen met HAN en MBO-scholen jongeren te verbinden aan bedrijven en zorginstellingen. Ook wil zij duurzame inzetbaarheid stimuleren en hybride leren door ontwikkelen (leren en werken tegelijk).

“Ik ben blij dat de provincie dit oppakt zodat wij als arbeidsmarktregio’s alle kennis en kunde delen om op die manier werkenden, werkzoekenden en werkgevers helpen elkaar te vinden,” zo geeft John Brom, voorzitter van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen en wethouder in Nijmegen aan.

Stedendriehoek Noordwest-Veluwe
Met het project Ruimte voor Innovatie en Maatwerk gaat de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest Veluwe stimuleringsvouchers aanbieden. Het gaat hierbij om kleinschalige trajecten, die een leven lang ontwikkelen en de toeleiding naar krapte beroepen bevorderen. Hiermee kunnen ze maatwerk organiseren en aansluiten bij behoeften van werkgevers en werkzoekenden. Zo krijgen werknemers de ruimte om zich te ontwikkelen en wordt onbenut arbeidspotentieel beter bereikt.

De Apeldoornse wethouder Sunita Biharie (Werk & Inkomen, Welzijn & Sport): “Het begint bij de mensen die het werk doen. Ik vind het belangrijk dat zij de kans en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Dat kan er voor kan zorgen dat er extra mensen voor sectoren als de zorg beschikbaar komen. Daarbij geloof ik in de kracht van de samenwerking in het Gelrepact: wij kunnen leren van wat de andere regio’s doen en delen ook graag de kennis en ervaring die wij zelf opdoen.”

Midden-Gelderland
Met het project Praktijkleren gaat Midden-Gelderland (Arnhem en omgeving) aan de slag met leren in de praktijk. Want iedereen verdient het om een leven lang te leren. Het doel is om professionals in de regio kennis te laten maken met praktijkleren voor volwassenen en hen wegwijs te maken in alle middelen en mogelijkheden. Daarnaast wil de regio bevorderen dat praktijkleren door zowel mensen die op zoek zijn naar werk, mensen die al werken en werkgevers gewaardeerd wordt. Ook wil de regio laten zien dat praktijkleren arbeidsparticipatie, ontwikkelen en leren in de praktijk bevordert. Er worden honderd praktijkleerroutes opgestart waarmee men kennis kan maken met de werkwijze.

Mark Lauriks, voorzitter arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en wethouder in Arnhem: “Door je als mens te blijven ontwikkelen tijdens je werk, houd je plezier in je baan. Door juist te waarderen wat werknemers in de praktijk bijleren, wordt niet een diploma uit het verleden bepalend voor je toekomst, maar de persoonlijke groei die je maakt. Zo vind je de plek die het beste bij je past.’

Talent Beter Benutten
Naast de regionale projecten zet het Gelrepact in op het bevorderen van de leercultuur in het midden- en kleinbedrijf. Dat is hard nodig om het aanwezige talent duurzaam inzetbaar te houden.