3 april: extra avond over Krimp Basisonderwijs

De projectgroep Transitieatlas Primair Onderwijs van Achterhoek2020 organiseert interactieve sessies om tot een optimaal onderwijsaanbod te komen. De regio heeft te maken met een ingrijpende bevolkingstransitie. Een van de gevolgen daarvan is dat er op het gebied van onderwijs een mismatch ontstaat. Om met deze opgaven te kunnen omgaan, is besloten de Transitieatlas Primair Onderwijs samen te stellen. De afgelopen maanden hebben gemeenten en schoolbesturen veel gegevens opgeleverd die in de atlas zijn verwerkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande databanken, zoals die van het CBS en DUO.

Volgende stap
De Transitieatlas Primair Onderwijs is in februari opgeleverd. Het is nu tijd voor de volgende stap. De komende weken inventariseren wij tijdens interactieve sessies in de acht regiogemeenten de criteria, normen en waarden die regionale partijen van belang vinden om tot optimalisatie van het voorzieningenaanbod te komen. Aan deze sessies kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Wij nodigen hiervoor vertegenwoordigers van gemeenten, besturen voor primair onderwijs, directeuren van scholen in de betreffende gemeente en vertegenwoordigers van de (G)MR’n en dorpsraden uit.

Datum en tijd extra bijeenkomst
Voor mensen die niet behoren tot de hierboven genoemde groep maar die wel betrokken zijn bij Achterhoek Agenda 2020, organiseren wij een extra regionale bijeenkomst.

* Datum: 3 april 2014.
* Tijd: aanvang 19.30 uur.
* Locatie: Metzo College, Maria Montessoristraat 5, 7008 CA Doetinchem.

Aanmelden
Wit u deze avond bijwonen? Aanmelden kan door een email te sturen aan Janine Geerse van Regio Achterhoek. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Voor meer informatie kunt u per email contact opnemen met Henkjan Kok of telefonisch: 06 50503897.

Mede namens de projectgroep Transitieatlas Onderwijs,
Henkjan Kok,
Procesbegeleider krimp Achterhoek.