Verduurzamen van woningen in de Achterhoek krijgt impuls

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV), een project van de Achterhoek Agenda 2020, spant zich samen met haar partners in om het verduurzamen en energiezuinig maken van woningen in de Achterhoek een krachtige impuls te geven. Liesbeth Spies nam 20 maart het voortgangsrapport van ADV in ontvangst. Vol ambitie zet ADV deze koers de komende tijd voort. Doel is een duurzame toekomst, waarbij inwoners flink op energielasten kunnen besparen.

Naar een duurzaam woningbestand in de Achterhoek
“We zitten op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. Daar blijven we volop mee aan de slag”, zegt Jan Straatman, programmamanager van ADV. De onafhankelijke netwerkorganisatie helpt bewoners, ondernemers en leveranciers bij duurzame oplossingen in combinatie met energiebesparing. ADV geeft voorlichting, vormt het centrale loket en zorgt er met een gedegen begeleiding voor dat projecten op een deskundige manier worden uitgevoerd.

De ambitie is om tot 2015 1.600 huur- en 2.200 particuliere woningen, 400 bedrijfsgebouwen en vijf procent van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Dat bevordert een betere leefomgeving, biedt bedrijfseconomische voordelen en is goed voor de werkgelegenheid. ADV staat in nauw contact met gemeenten en corporaties. Bedrijven uit de bouw- en installatiesector werden massaal deelnemer van ADV. Alle partijen zien het belang van een goede samenwerking. De Robuuste Investeringsimpuls van ruim zeventig miljoen euro van de provincie Gelderland heeft voor een verdere versterking van het partnerschap gezorgd.

Nieuwe projecten voor huurders en eigenaren
Woningcorporaties hebben samen met ADV al veel woningen aangepakt in het kader van groot onderhoud of renovatie. Dat leidde meestal tot een flinke verbetering van het energielabel. De wijk ‘de Hazelder’ in Winterswijk met 26 huurwoningen en 44 particuliere woningen, was pilotproject. Deze gezamenlijke wijkaanpak verliep succesvol. In 2014 en 2015 zal ADV in nauwe samenwerking met de corporaties particuliere woningeigenaren informeren over woningverbetering en energiebesparing. Dat zal vooral gebeuren in de directe omgeving van de impulsprojecten van de corporaties (zie daarvoor www.achterhoeksecorporaties.nl), zodat voorlichting en uitvoering gebundeld kunnen worden. De eerste vervolgprojecten zijn al in voorbereiding, in samenwerking met ProWonen. De andere corporaties zullen snel volgen.

Meer informatie voor woningeigenaren, corporaties en bedrijven is te vinden op www.verduursaam.nl. Of neem contact op met Jan Straatman, programmamanager van Achterhoek Duurzaam Verbouwen en verduurSaam.nl via
06 27014879 of mail.

ADV (2012) is een onafhankelijke organisatie die samenwerkt met de provincie Gelderland, Achterhoek Agenda 2020, ECHT Achterhoek, gemeenten, woningcorporaties, de bouw- en installatiesector, Industriële Kringen, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen.

Op de foto vlnr: Paul Wentink (voorzitter ADV), Liesbeth Spies (voorzitter Achterhoek2020),  Rinus Smet (plv. voorzitter Industriële Kring Berkelland) en Jan Straatman (projectleider ADV).