45 miljoen voor versterking economie Oost-Nederland

Provincies Overijssel en Gelderland stellen in 2016, samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk, €45 miljoen beschikbaar voor de versterking van de regionale economie en het stimuleren van de werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Slimme en schone economie in Oost-Nederland

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘EU, Rijk en regio zetten €45 miljoen in voor een slimme en schone economie in Oost-Nederland. Een investering in duurzame groei en werkgelegenheid. Uit de crisis, aan het werk!’

MKB en onderzoek- en ontwikkeling

In de loop van 2016 worden 5 subsidieregelingen opengesteld. Deze regelingen richten zich op versterking van het MKB, onderzoek- en ontwikkeling (R&D) en de stimulering van een koolstofarme economie. Hierbij wordt de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden gestimuleerd. Vanaf 1 maart kan subsidie worden aangevraagd voor kleine en grote R&D projecten. In de maanden daarna worden de andere subsidieregelingen opengesteld. Voor Gelderland komt €29 miljoen beschikbaar en voor Overijssel €16 miljoen.

Investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel

Het EFRO-programma OP-Oost heeft als doel de regionale economie in Gelderland en Overijssel te versterken door bedrijven te stimuleren meer omzet te halen uit productvernieuwing en innovaties. Voor de jaren 2014-2020 stelt de EU €100 miljoen beschikbaar. Daar blijft het niet bij: ook bedrijven, kennisinstellingen, de provincies en het Rijk investeren in het EFRO-programma OP-Oost. Dat moet in 6 jaar tijd een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel opleveren van €285 miljoen.

Bron: provincie Gelderland