10 miljoen euro voor jonge boeren

Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren om extra investeringen in hun bedrijf te doen. In de periode van 1 maart tot en met 15 april kunnen jonge boeren een aanvraag indienen. Jonge boeren zijn essentieel voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. De regeling is bedoeld om hen te helpen bij het investeren in hun bedrijf. Door deze regeling kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf dat ze van hun ouders hebben overgenomen moderniseren en duurzamer maken.

Het is dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies wordt opengesteld, waar dit voorheen door het ministerie van Economische Zaken gebeurde. Om na deze decentralisatie de Regeling Jonge Landbouwers op korte termijn te kunnen openstellen, ondersteunt het ministerie de provincies bij het inrichten van een uniforme regeling, zodat jonge landbouwers al dit jaar daadwerkelijk subsidie kunnen aanvragen. Door deze keuze voor een uniforme regeling en relatief korte investeringslijst kunnen de uitvoeringskosten beperkt blijven.

Dat de regeling wordt opengesteld door de provincies sluit aan bij de afspraak tussen het ministerie en de provincies over de decentralisatie van de uitvoering van POP3. Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.

Deze openstelling 2016 zal worden geëvalueerd naar inhoud en werkwijze, ten behoeve van openstellingen in volgende jaren. In 2017 wordt een volgende openstelling voorzien, waarbij het initiatief geheel op provinciaal niveau ligt.

Bron: Netwerk Platteland