Workshop 'Dag van de buurtaal' 2014

500 leerlingen bijeen voor ‘Dag van de buurtaal’

23 april 2015 vindt in het Textielmuseum Bocholt de tweede ‘Dag van de buurtaal’ plaats. Dit jaar doen weer zo’n 500 leerlingen van zeven Nederlandse en zes Duitse scholen uit de Achterhoek en Borken mee aan dit unieke evenement met in totaal 17 workshops.

In de verschillende workshops gaan qua nationaliteit gemengde groepen leerlingen met allerlei thema’s aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal – Nederlands of Duits – centraal staat. Binnenin het museum vinden onder andere mode-, schilder-, muziek- en dansworkshops plaats, terwijl er buiten allerlei sport- en spelactiviteiten zijn. Denk aan een estafetteloop rondom de recreatieplas Aasee, een potje voetbal, samenwerken op een ‘bouwplaats’, een klimparcours, enz. Verder zijn er pers-, fotografie- en filmworkshops gepland, waarin leerlingen de activiteiten gedurende de dag documenteren. (Zie workshopoverzicht voor details)

Het programma duurt van 10.00 tot +/- 15.15 uur, met op die tijdstippen de gemeenschappelijke aftrap en afsluiting in de Drosselsaal 1 van het Textielmuseum. ‘Dag van de buurtaal’ is één van de vele activiteiten op 23 april in het kader van de landelijke ‘Dag van de Duitse taal’, maar is uniek in het letterlijk grensoverschrijdende karakter. De eerste editie vorig jaar op 10 april werd door alle betrokkenen zeer enthousiast ontvangen. Kort daarop is door alle initiatiefnemers besloten deze tweede editie op touw te zetten. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “Voor een echte grensregio is het belangrijk dat haar inwoners de taal van de buren beheersen. De basis daarvoor wordt op school gelegd en deze Dag van de buurtaal helpt daarbij.”

Het evenement brengt de jongeren niet alleen op de dag zelf bijeen, want het is de bedoeling hen door bijvoorbeeld contacten via sociale netwerken ook in de toekomst samen te binden. Bovendien geeft de organisatie van zo’n dag scholen uit Nederland en Duitsland de mogelijkheid toekomstige partnerschappen op te bouwen. De eerste editie in 2014 vormde het begin van een hopelijk jarenlange traditie; nu de volgende stap!

Dag van de buurtaal zou niet mogelijk zijn zonder de geweldige inzet van talrijke docenten én leerlingen van de deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs. Ambassadeurs van de Dag zijn Thijs van Beem en Peter Nebelo, burgemeesters van Winterswijk en Bocholt. Regio Achterhoek en de stad Bocholt werken wederom samen met het LWL-Textilwerk Bocholt en het Europe-direct Informationszentrum Bocholt om deze dag te realiseren. Financiële ondersteuning komt onder andere van de EUREGIO.