Bijeenkomst Achterhoekse gemeenteraadsleden

Regio Achterhoek pakt in 2015 de missie op om alle raadsleden van de Achterhoekse gemeenten ‘aan de voorkant’ te betrekken bij regionale onderwerpen. Deze missie is vrij vertaald naar voren gekomen tijdens de evaluatie van de raadsledenbijeenkomst in 2014.

Daarom zijn alle raadsleden persoonlijk uitgenodigd om op woensdag 22 april aanstaande hun stem te laten horen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur (inloop 18.00 uur) bij Beusink Recreatie, Lievelderweg 106 in Lievelde.

Basismobiliteit & Detailhandel
Dit zijn twee actuele regionale dossiers waarbij kaderstelling door de raden gewenst is.
Op 22 april stellen wij raadsleden in de gelegenheid om mee te denken over de kaders die voor deze twee dossiers gesteld moeten worden. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming in alle gemeenteraden die juni 2015 is voorzien. Over beide onderwerpen gaan we met hen in gesprek tijdens (parallelle) deelsessies.

Uitnodiging gemist?
Valt u binnen de doelgroep en heeft u de uitnodiging gemist? U vindt hier meer informatie, met een link naar de volledige uitnodiging en het formulier waarmee u zich tot uiterlijk 17 april a.s. kunt aanmelden voor deelname.