8,3 miljoen voor Sectorplan Achterhoek

Op 1 november heeft minister Lodewijk Asscher het Sectorplan Achterhoek goedgekeurd: 8,3 miljoen euro is per direct beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Duizend trajecten om moeilijk vervulbare vacatures op te lossen kunnen nu worden gestart.

Scholing en bemiddeling
Met het geld uit dit sectorplan kunnen werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures werknemers uit andere bedrijven en organisaties klaarstomen voor de overstap naar hun eigen bedrijf. Werkgevers krijgen vanuit het sectorplan de helft van deze scholings- en bemiddelingstrajecten vergoed. Ruim de helft van het geld is bedoeld voor deze ‘van werk naar werk’ trajecten. In totaal worden zo 800 mensen naar kansrijke beroepen begeleid en om- en bijgeschoold. Ook een nieuwe baan in Duitsland hoort bij de mogelijkheden, voor nog eens 200 personen.

Nieuwe baan in andere sector
Daarnaast heeft het plan tot doel leegloop van de arbeidsmarktregio Achterhoek te voorkomen. Het geld wordt gericht ingezet om ervoor te zorgen dat Achterhoekers die hun baan verliezen in de regio een nieuwe baan vinden, in dezelfde of een andere sector. Zo wordt voorkomen dat ze de regio verlaten om elders een baan te vinden.Zo kan bijvoorbeeld een bankmedewerker, die zijn baan verliest, naar een commerciële functie binnen de technische branche worden begeleid, of een docent uit het basisonderwijs, die na sluiting van de basisschool werkloos dreigt te worden, naar een functie in de zorg worden omgeschoold.

De aanvrager van het Sectorplan Achterhoek is de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (190 bedrijven in de Achterhoek verenigd in SIRA). De aanvraag is mede gedaan namens VNO-NCW Achterhoek, WVG Zorg en Welzijn, de Koninklijke Metaalunie, ROC Graafschap College, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek.

Het projectbureau van het Sectorplan Achterhoek is te bereiken via (088) 324 24 00 of per email.

Sectorplan Achterhoek