Achterhoekers delen hun woondroom

Wat is jouw droom als het gaat om wonen in de Achterhoek? Met deze vraag gingen geïnteresseerden van binnen én buiten de regio 11 november jl. aan de slag tijdens de eerste werkbijeenkomst van Samen Goed Wonen. Vanwege de gespreksonderwerpen wonen, leegstand en voorzieningen, kwam men bij elkaar op een passende locatie: de voormalige Heideschool. Voor deze leegstaande basisschool in Halle-Heide hebben inwoners van het dorp inmiddels een nieuwe functie gevonden als dorpshuis, dat binnenkort wordt gerealiseerd.

Woondroom

De 36 deelnemers aan de bijeenkomst hadden zeer verschillende achtergronden en daarom ook uiteenlopende ideeën over de toekomst van wonen en leven in de Achterhoek. De werkbijeenkomst was en is uiteindelijk bedoeld om uiteenlopende woonideeën in de regio verder brengen én uit te voeren. Het begon met het formuleren van een gezamenlijke droom, dankzij de input van alle deelnemers. Deze woondroom is in ruwe vorm direct met de deelnemers gedeeld aan het einde van de avond. Daarnaast werd ter plekke een visualisatie gemaakt van wat er zoal aan dromen over tafel ging, te zien onder dit bericht.

Inwonersinitiatieven

De focus van de avond lag niet alleen op de toekomst, want er lopen nu al prachtige inwonersinitiatieven op het gebied van wonen en het herbestemmen van leegstaande panden. Ter inspiratie van de overige deelnemers presenteerden enkele daarvan zich tijdens de bijeenkomst, waaronder een aantal jongeren uit Harreveld verenigd in CPO de Bond. Midden in Harreveld staat de oude veevoederfabriek Boerenbond, in de volksmond ‘de Bond’ genoemd, al 2,5 jaar leeg. Een groep van 8 enthousiaste jonge Harrevelders heeft het initiatief genomen om op dit terrein woningen te realiseren middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Lees meer over dit initiatief. De komende tijd plaatsen we periodiek een bericht over een inwonersinitiatief op Facebook (facebook.com/Achterhoek2020).

Doel

Het doel van ‘Samen Goed Wonen’ is zowel bestaande als kansrijke, nieuwe initiatieven een platform te bieden. We willen verschillende partijen bij elkaar brengen om coalities te vormen rondom nieuwe woonideeën, zodat het niet bij dromen blijft maar deze ook echt tot uitvoering worden gebracht. Waar mogelijk ondersteunen we dit financieel vanuit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER dat in 2016 van start gaat. Zo zorgen we er samen voor dat het nu en in de toekomst goed wonen en leven is in de Achterhoek.
Aanleiding voor ‘Samen Goed Wonen’ is de uitvoering van de Regionale Woonagenda 2015-2025, regionaal beleid dat door de Achterhoekse gemeenten is opgesteld (lees meer hierover). Soms komt dat beleid met de woondroom van 11-11 overeen, soms ook niet. Samen Goed Wonen gaat verder met de activiteiten die vanuit de woondroom ontstaan.

Vervolg

Op 7 december aanstaande vindt een tweede werkbijeenkomst plaats. Wil je hier aan deelnemen? Ga naar www.achterhoek2020.nl/samengoedwonen/aanmelden en meld je aan.

Visualisatie woondroom Samen Goed Wonen